Drie vacatures bij De Bosuil in Weert Drie vacatures bij De Bosuil in Weert

Beheerder, Medewerker Programma & Publiciteit en Algemeen Coördinator

, Twan Bakker

Drie vacatures bij De Bosuil in Weert

Beheerder, Medewerker Programma & Publiciteit en Algemeen Coördinator

Twan Bakker ,

"Een creatief, ondernemend, sterk communicatief, resultaatgericht, enthousiast en nieuwsgierig iemand met zeer grote affiniteit voor de popmuziek die bereid is op onregelmatige werktijden te werken. "

Beheerder, Medewerker Programma & Publiciteit en Algemeen Coördinator

De Bosuil te Weert is per direct op zoek naar geschikte kandidaten voor een drietal functies.

Informatie over de functies is verkrijgbaar bij W. Dierckx (interim-alg. coördinator) william@signos.nl

Brieven met CV kun je richten aan:
Muziekcentrum De Bosuil
Postbus 352
6000 AJ Weert
of per e-mail: william@signos.nl.

Je kunt de Bosuil voor 22 december schriftelijk overtuigen dat u de meest geschikte kandidaat bent voor deze functie.

Het betreft de volgende drie vacatures:

Algemeen Coördinator

De Algemeen Coördinator is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en controle van het zakelijke, artistieke en financiële beleid van de organisatie en coördineert alle werkzaamheden t.b.v. vrijwillige medewerkers met als doel een hoogwaardige inzet van deze vrijwillige medewerkers.

Wij verwachten van hem/haar de volgende inbreng en kwaliteiten:

Een cultureel ondernemer met visie op de rol en mogelijkheden van het podium;
Grote affiniteit met de doelgroep, het programma en overige diensten van het podium;
Een krachtige netwerker, belangenbehartiger en communicator;
Een doeltreffende initiator en begeleider in samenwerkingsprocessen;
Aantoonbare managementervaring in een vergelijkbaar werk- en denkniveau;
Ervaring in een vrijwilligersorganisatie;
Een enthousiaste persoonlijkheid die mensen weet te enthousiasmeren, stimuleren en uitstekend in teamverband kan werken;
Ervaring bij het opstellen van beleidsnotities;
Ervaring met het opstellen van beleidsnotities, begrotingen en het kunnen vertalen van financiële analyses naar de praktijksituatie.
Minimaal HBO opleiding of vergelijkbaar werk- en denkniveau

-----------------------------------------------------------

Medewerker Programma en Publiciteit

Wij verwachten van hem/haar de volgende inbreng en kwaliteiten:

Het realiseren van een breed scala aan programma activiteiten vanuit de missie van de Bosuil;
Het bijdragen aan de ontwikkeling van het programmabeleid en de begrotingsvoorbereiding van de activiteiten;
Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van publiciteit en promotie van alle activiteiten;
Een brede kennis van actuele popmuziek, nieuwe stijlen, trends en hypes;
Het onderzoeken en gebruik maken van subsidieregelingen voor programma activiteiten;
Aansturen vrijwilligers programma en publiciteit en bandcoördinatoren;
Ontwikkelen van activiteiten en promotiematerialen;
Basiskennis van PA, licht en backline;
Relevante kennis en enige ervaring op het gebied van marketing en communicatie;

Wie zoeken wij?
Een creatief, ondernemend, sterk communicatief, resultaatgericht, enthousiast en nieuwsgierig iemand met zeer grote affiniteit voor de popmuziek die bereid is op onregelmatige werktijden te werken. 

-----------------------------------------------------------

Beheerder

voor het bieden van facilitaire ondersteuning door het onderhouden en beheren van gebouw, inventaris, apparatuur en horeca.

Wij verwachten van hem/haar de volgende inbreng en kwaliteiten:

Verantwoordelijk voor inkopen op het gebied van horeca, kantoorartikelen en onderhoudsmiddelen;
Basiskennis van geluids- en lichtapparatuur;
Verantwoordelijk voor een juist en tijdig openen en sluiten van de accommodatie;
Ziet toe op naleving en uitvoering van onderhoudscontracten;
Ziet toe op het juist gebruik van materialen, installaties en apparatuur;
Aanspreekpunt voor beheerszaken, schoonmaak en onderhoud;
Geeft leiding aan de vrijwilligersgroep “Onderhoud”;
Onderhoudt contacten met politie, brandweer en andere controlerende instanties.

Wie zoeken wij?
Dé persoon met een technische opleiding of vergelijkbare ervaring die een ruim aantal jaren ervaring heeft in vergelijkbare functies, in het bezit is van Sociale Hygiëne en Bedrijfshulpverlening en bereid is op onregelmatige werktijden te werken.    

Kandidaten uit Weert of omgeving genieten de voorkeur.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Limburg