Perron55_-vrijwilligers op de bres voor hun poppodium Perron55_-vrijwilligers op de bres voor hun poppodium

Don’t Stop The Music

, Kees van den Berg,

Perron55_-vrijwilligers op de bres voor hun poppodium

Don’t Stop The Music

Kees van den Berg, ,

De vrijwilligers van perron55_ hebben het opstappen van Marcel Tabbers als teamleider bij het Venlose poppodium aangegrepen om onafhankelijk van het management team ook zélf een signaal af te geven. Middels de actie: ‘Don’t Stop The Music’ vragen zij de politiek om tot een structurele oplossing te komen voor perron55_.

Don’t Stop The Music

“Don’t Stop The Music!” Met deze actieslogan, die overal in de gemeente Venlo op posters verrijst, willen de vrijwilligers van perron55_ duidelijk maken dat het de hoogste tijd is dat de Venlose politiek zich uitspreekt over de toekomst van het gemeentelijke poppodium. Daarmee scharen zij zich volledig achter hun teamleider Marcel Tabbers. Hij kondigde twee weken geleden zijn vertrek aan vanwege het ontbreken van een politieke wil voor popcultuur in Venlo. De initiatiefnemers van de actie zijn vier van de vijfenzeventig vrijwilligers van perron55_, te weten: Robin Peeters, Gijs Mans, Tim Arts en Andy Leenen. Zij hebben een open brief opgesteld die gericht is aan de bezoekers van perron55_ en muziekliefhebbers in zijn algemeen. Volgens Andy Leenen spreken de vier namens de gehele vrijwilligersploeg: “We willen met alle vrijwilligers een boodschap afgeven, omdat wij als vrijwilligers nog nooit hebben laten horen wat wij er nou eigenlijk van vinden.” Daar laat de tekst in de open brief weinig onduidelijkheid over: “Perron55_ heeft laten zien dat er wel degelijk vraag is naar een poppodium in onze regio! Ondertussen neemt de gemeente maar geen beslissing over wat er met perron55_ gaat gebeuren in de komende jaren. We weten slechts van jaar tot jaar waar we aan toe zijn. Bovendien wordt er al een hele tijd gesproken over het vinden van een nieuwe locatie voor ons poppodium. Ook hierover worden maar geen knopen doorgehakt… Natuurlijk hebben we meer zekerheid nodig!” De actie van de vrijwilligers bestaat uit meerdere onderdelen. Behalve de posteractie wordt er een brief gestuurd naar de fractievoorzitters en commissieleden. Hierin maken de actievoerders duidelijk waarom perron55_ van grote waarde is voor Venlo. Ze zullen de brief officieel aanbieden tijdens de commissievergadering op 13 oktober a.s. Tijdens deze vergadering zullen ze ook gebruik maken van het spreekrecht. Ten slotte houden de vrijwilligers een petitie. De handtekeningen worden behalve via perron55_ ook via een speciaal daarvoor in het leven geroepen website opgehaald. Op die website komt momenteel veel steun binnen voor het poppodium. Het lijkt een goed moment om in actie te komen. Op korte termijn zal de commissie Economie, Toerisme en Cultuur advies uitbrengen over het podium aan de gemeenteraad, die bezig is met de begroting voor 2006. Het voortbestaan van perron55_ stond in 2004 ter discussie wegens de bezuinigingen die de beherende welzijnsinstelling Wel.kom moest doorvoeren. Pas eind november 2004 besloot het College van B&W garant te staan voor het poppodium in 2005. Of de toekomst van perron55_ in de nieuwe begroting in het gedrang is, is niet duidelijk. De vrijwilligers willen dat dus niet afwachten en hopen middels het aanbieden van de brief en de petitie invloed te kunnen uitoefenen op de toekomst van perron55_.
advertentie
Tags
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Limburg