Eurosonic en Noorderslag uit de culturele basisinfrastructuur? Eurosonic en Noorderslag uit de culturele basisinfrastructuur?

ES/NS niet internationaal genoeg?

, Tekst: Matthijs Sorgdrager

Eurosonic en Noorderslag uit de culturele basisinfrastructuur?

ES/NS niet internationaal genoeg?

Tekst: Matthijs Sorgdrager ,

Vrijdag presenteerde Halbe Zijlstra zijn beleidsnota, getiteld: “Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid”. In deze nota geeft Halbe Zijlstra, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijn visie op het, door het gedoogkabinet, te voeren cultuurbeleid

ES/NS niet internationaal genoeg?

Vrijdag presenteerde Halbe Zijlstra zijn beleidsnota, getiteld: “Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid”. In deze nota geeft Halbe Zijlstra, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijn visie op het, door het gedoogkabinet, te voeren cultuurbeleid. In deze nota stelt Zijlstra onder meer dat veel instellingen uit de culturele basisinfrastructuur moeten. In plaats hiervan moet subsidiëring indirect plaats gaan vinden via het NFPK (Nederlands Fonds voor PodiumKunsten).

In een eerste reactie bij 3VOOR12 reageert artistiek directeur Peter Smidt van Eurosonic Noorderslag teleurgesteld. Smidt stelt: “Ik hield rekening met dit besluit, maar ging er wel vanuit dat we dan onderdak zouden vinden bij het NFPK, daar lees ik nu niets over. Daar komt bij dat er in de brief wel heel vaak verwezen wordt naar dat fonds terwijl ook daar flinke bezuinigingen zullen volgen.”

De beslissing van Zijlstra lijkt haaks te staan op de grootse plannen die hij aankondigt in zijn nota over het internationale cultuurbeleid:

Voor de komende periode komt het kabinet tot de volgende doelen voor het internationaal cultuurbeleid:
· Een internationaal niveau van Nederlandse topinstellingen, door gerichte keuzes binnen de culturele basisinfrastructuur.
· Het blijven versterken van de internationale marktpositie van Nederlandse kunstenaars en instellingen.
· Het blijven versterken van het Nederlands economisch belang, door verbanden tussen cultuur, handel en economie te benadrukken.
· Culturele diplomatie: kunst en cultuur benutten voor buitenlandse betrekkingen.

(Uit “Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid”)

Deze doelen lijken rechtstreeks te zijn overgeschreven uit het beleidsplan van Eurosonic/Noorderslag dat erg hamert op het showcase-aspect en de belangstelling van muziekbobo’s van over de gehele wereld.

Gelukkig is het rijk niet de enige subsidiënt. ES/NS ontvangt ook subsidie van de EU, de provincie, de gemeente en binnenkort wellicht het NFPK.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Groningen