Simplon, deel 6

Waarin de gemeente de kritiek pareert

Bert Platzer, ,

Wat vooraf ging: de Cultuurnota van de gemeente Groningen is verschenen. Het voortbestaan van Simplon wordt bedreigd door een bezuiniging van twee ton, maar wethouder Karin Dekker beloofd dat het gebouw en de activiteiten in Simplon behouden zullen blijven. Deze week: tijd voor opheldering. Of niet?

Waarin de gemeente de kritiek pareert

Patrick van Lint van GroverPop heeft gemengde gevoelens. Blij met de extra subsidie die zijn Stichting GroverPop krijgt toebedeeld in de nieuwe Cultuurnota van de gemeente Groningen, teleurgesteld over de korting op de subsidie van Simplon. Voor GroverPop is de extra subsidie één stap vooruit en twee stappen achteruit. Want Van Lint is bij Simplon in dienst, onder andere om wekelijks bands te programmeren, en GroverPop hoeft Simplon niet te betalen voor de kantoorruimte die de stichting daar gebruikt. “We krijgen vanaf 2005 extra geld, maar als ik straks via de stichting moet worden betaald en we moeten zelf een ruimte huren, dan is het geld op”, aldus Van Lint. “Het geld dat we nu besparen, kunnen we gebruiken om als stichting onze taak, het promoten van popmuziek in de provincie Groningen, beter uit te voeren. Straks kan ik alleen de telefoon nog opnemen.” Maar het Dagblad van het Noorden berichtte daags na de presentatie van de Cultuurnota dat wethouder Karin Dekker de activiteiten in Simplon wil behouden. “Het gebouw blijft en de activiteiten ook”, zegt Karin Dekker volgens het Dagblad. Wel wil Dekker blijkens het artikel een nieuwe leiding voor Simplon, waarbij ze de uitdrukkelijk de naam van GroverPop noemde. Geen man overboord dus? Patrick van Lint denkt daar anders over. “Zoals het er nu naar uitziet, gaan de deuren van Simplon in januari dicht”, zegt hij. Simplon, met alle personeel, het gebouw en de apparatuur fungeert dus als een soort facilitair bedrijf voor GroverPop – hetzelfde verhaal gaat op voor de Zapclub, die organisatorisch ook nauw is verweven met Simplon. Hoe zijn de bezuiniging op Simplon en de handhaving van de activiteiten te rijmen? “De bezuiniging wil niet zeggen dat het gebouw moet sluiten”, zegt Douwe Zeldenrust van de afdeling Kunst en cultuur van de gemeentelijke dienst OC&W. “Alleen wordt de exploitatiesubsidie, voor activiteiten, beheer en personeel, teruggebracht.” Maar als de drijvende krachten achter GroverPop en de Zapclub niet meer in dienst zijn van Simplon en daar geen gratis kantoorruimte meer hebben kunnen ze wel ophouden te bestaan. “Ja, dat wordt lastig”, beaamt Zeldenrust. “Dat is niet onze insteek natuurlijk.” Van Lint gaat er voor alsnog vanuit dat de politiek zich niet goed heeft geïnformeerd over hoe GroverPop en de Zapclub zijn vergroeid met Simplon. Zeldenrust bestrijdt dat. “Wij weten heel goed hoe de Zapclub en GroverPop zich verhouden tot Simplon. Als je met GroverPop praat wordt er gezegd ‘je moet ons vooral niet in één adem noemen met Simplon’, hetzelfde geldt voor de Zapclub. Nu wordt weer gezegd dat het allemaal met elkaar verweven is.” Volgende week wordt de Cultuurnota in de gemeenteraad behandeld.