Groverpop wordt gewaardeerd, maar niet genoeg

Organisatie lonkt naar de provincie

Jeroen de Boer, ,

Stichting Groverpop is blij met het voorstel van het College hen €15.000 te verstrekken, maar dit is niet toereikend de organisatie te professionaliseren.

Organisatie lonkt naar de provincie

Dit staat in een persbericht dat Groverpop naar aanleiding van de Cultuurnota 2005-2008 'In het oog, in het hart' deed uitgaan. "Hoe onze toekomst eruit gaat zien, hangt dus voor een groot deel van het beleid van de Provincie af, die binnenkort met haar eigen nota komt", aldus het persbericht. Uit het feit dat het Groninger College Groverpop subsidie toekent blijkt waardering voor de behaalde doelstellingen. Zo werd de Groninger popscene in kaart gebracht en de communicatie tussen verschillende partijen versterkt. Ook was er aandacht voor zowel regionale als nationale promotie van Groninger popmuziek. "Groverpop wordt steeds meer gezien als de spin in het web van wat er op dit moment in Groningen op amateuristisch popgebied gebeurt." Juist die toegenomen waardering kan de organisatie parten gaan spelen. Groverpop stelt dat een vrijwilligersorganisatie als de hare niet toereikend is voor een professionele voortgang. Zowel muzikanten als beleidsmakers weten namelijk steeds gemakkelijker de weg naar Groverpop te vinden. De muzikanten hebben vooral behoefte aan informatie en ondersteuning. De beleidsmakers doen een beroep op de aanwezige kennis om te werken aan een stedelijk en provinciaal popbeleid. Vooral wat betreft langlopende projecten, het vormgeven van structureel beleid en de 'één-loket gedachte voor de Groninger popscene' voldoet volgens Grover een vrijwilligersorganisatie niet.