3voor12 Gelderland

Nieuwbouw Doornroosje op losse schroeven

Plan volgens marktpartijen financieel onhaalbaar

Het leek allemaal in kannen en kruiken. Er waren vele miljoenen beschikbaar van de gemeente Nijmegen en Doornroosje zou eindelijk met zekerheid verhuizen. Er zit echter opnieuw een kink in de kabel: de marktpartijen vinden het plan financieel onhaalbaar.

In oktober 2007 stuurde de gemeente Nijmegen een persbericht over Doornroosje de wereld in. Het bevatte de volgende tekst: "In het voorjaar van 2008 wordt uit de vijf ontwerpen (voor de nieuwbouw, red.) het beste gekozen. De bouw start op z’n vroegst in 2009. De oplevering is naar verwachting in 2011."

Voor de bouw van het nieuwe poppodium stelde de gemeente ruim tien miljoen euro beschikbaar. Ruim een jaar later heeft de aanbesteding voor de nieuwbouw van Doornroosje in combinatie met 150 studentenwoningen voor de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN) en 150 appartementen nog geen resultaat opgeleverd. Oorzaak: de marktpartijen die het plan mochten ontwerpen hebben aangegeven dat het project door stijgende bouwkosten en een slechter wordende markt financieel niet haalbaar is.

"Een dramatische ontwikkeling", zegt Doornroosje-directeur Toine Tax. "De financiële constructie waarop de plannen gebaseerd zijn, is helemaal onderuit gegaan. We kunnen rustig stellen dat bouwen met geld uit de markt volstrekt kansloos is."

Er zijn diverse maatregelen genomen die allemaal niet mochten baten. De gemeente betaalde de sloop van het oude postkantoor, de SSHN verhoogde de bijdrage per studentenwoning en Doornroosje stelde verschillende bezuinigingen voor. "We hebben het aantal bezoekers per vierkante meter verhoogd en de EHBO-ruimte, een techniekruimte en een deel van de kantoorruimte geschrapt. Het voldoet niet meer aan wat wij denken dat nodig is, maar als je merkt dat het niet lukt, moet je iets doen."

Vooruitlopend op deze ontwikkeling nam Tax onlangs een onderzoeksbureau in de arm. Dat moest onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de nieuwbouw toch door te laten gaan. Tax ziet bijvoorbeeld wel oplossingen in meer conventionele methodes van bouwen. "Een Europese aanbesteding betekent risico-afkoop. De marktpartij is dan volledig verantwoordelijk en dat kost natuurlijk erg veel geld. Met conventionelere methodes ga je van risico-afkoop naar risicomanagement. Dat is goedkoper en waarschijnlijk beter haalbaar."

De komende twee tot vier weken zijn cruciaal, volgens Tax. In die periode overleggen gemeente, SSHN en Doornroosje en wordt er op zoek gegaan naar vervolgstappen. "Daarna hoop ik meer duidelijkheid te hebben." De gemeente Nijmegen vindt het nog te vroeg om te reageren, omdat de zaak zich nog in de onderzoeksfase bevindt. Op 21 november buigt de stuurgroep zich over de mogelijke scenario's.

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12