Huntendwarspop gaat door

Redactie 3voor12 Gelderland ,

Huntendwarspop, een initiatief om zoveel mogelijk mensen met een beperking de kans te bieden een regulier festival te bezoeken, kan ook in 2016 doorgang vinden.

In 2012 is Stichting Dwarswerk in samenwerking met Stichting Huntenpop gestart met het initiatief Huntendwarspop, een inclusief festival voor mensen zonder én met beperkingen. De aanleiding van dit initiatief was een onderzoek waaruit bleek dat muziekfestivals in principe voor iedereen toegankelijk zijn maar dat weinig mensen met een (verstandelijke, psychische, lichamelijke) beperking naar dergelijke muziekfestivals komen. De belangrijkste hindernissen waren: de entreekosten in samenhang met de kosten van consumpties en de wens om niet zo op te vallen.
 
De werkgroep Huntendwarspop wilde daar iets aan doen, vanuit het motto: iedereen doet er toe, altijd en overal. Men wilde het voor deze mensen mogelijk maken om als reguliere bezoekers deel te nemen aan Huntenpop door deze hindernissen zoveel mogelijk weg te nemen.

Dat deden ze, mede dankzij sponsors, door:

  • entreekaartjes tegen een gereduceerd tarief aan deze doelgroep aan te bieden
  • een grotere groep mensen met een beperking op het festivalterrein te krijgen waardoor desbetreffenden veel minder het gevoel hebben op te vallen.
  • de capaciteit van de benodigde speciale faciliteiten (o.a. rolstoelpodia, invalidetoiletten) te vergroten. Grotere groepen, vergen immers ook meer faciliteiten. 

Ook voor 2016, het 5e jaar van Huntendwarspop, was de minimaal benodigde financiering bijna rond totdat één van de sponsoren onlangs failliet ging en er een extra gat in de begroting ontstond. De organisatie besloot een afspraak in te plannen met de werkgroep om de ontstane situatie en toekomst van Huntendwarspop te gaan bespreken. In de tussentijd was er ondertussen al een spontane crowdfunding opgestart door Rob Spijker van Optimaal FM, met als resultaat dat het gat, nog voordat Huntendwarspop om de tafel kon, al gedicht was. Een enorme verrassing voor alle betrokkenen.

Dit betekent dat de minimale doelstelling van Huntendwarspop voor dit jaar behaald is en het door kan gaan. De organisatie streeft voor de toekomst naar een structurele oplossing voor deze doelgroep.
 
Huntendwarspop is inmiddels een geïntegreerd onderdeel van Huntenpop: de vrijwilligers van de werkgroep Huntendwarspop werken onder de vlag van Huntenpop.