Muziekwoningen in de Waalsprong: de oplossing voor musici en hun buren

Ontwikkelaars van The Placemaker openen de deur voor nieuwe woonvorm

Harold Broedelet ,

De buzz was groot op maandagochtend 18 mei jl. Het Algemeen Dagblad besteedde een artikel aan het nieuwe woonproject van The Placemaker in de Waalsprong, een community van muziekwoningen net over de Waal bij Lent. Dé uitkomst voor muzikanten die nu nog beperkt zijn in hun mogelijkheden om hun passie/beroep te kunnen uitoefenen. Tijdens de bijeenkomst die avond in Brebl werden de eerste zaadjes gezaaid.

“A place without meaning is no place to be”, staat op de website van The Placemaker. Het principe is om gezamenlijk een woonomgeving te creëren en te realiseren die aan ieders woonwens voldoet. Een andere manier van denken die ook om een andere aanpak vraagt. De mensen van The Placemaker spreken van ‘co-creëren’, niet alleen ten opzichte van de bewoners maar ook ten opzichte van andere partijen (bijvoorbeeld de gemeente). “Wij bedenken het niet voor de ‘woners’, maar in samenspraak met hen werken we hun wensen en behoeften uit,” legt ontwikkelaar Ward van der Reijden uit. Dat vraagt ook om een andere visie bij de bouwbedrijven. “In vorige projecten hebben wij goed samengewerkt met aannemers die, net als wij, vernieuwend bezig zijn,” aldus Ward.
 

De woonvorm ‘Veld van Klanken’ in Hoogvliet-Rotterdam is een voorbeeld van een gerealiseerd project. Die bestaat uit 38 eengezinswoningen met een eigen muziekkamer én 30 geluidsdichte, gemeenschappelijke werkkamers op een verhoging in het midden van het terrein. Dat klinkt als muziek in de oren. Loopt muzikaal Nijmegen ook warm voor dit idee?

Ongeveer 15 geïnteresseerden zijn op de bijeenkomst afgekomen. Nijmeegse musici in alle soorten en maten (waaronder een aantal (inter)nationaal bekende) zitten te luisteren naar wat de initiatiefnemers te vertellen hebben. “Tijdens de vorige meeting waren er maar twee bezoekers, mede-bandlid Thijs (Schamp, HB) en ik,” vertelt zanger-gitarist Mark van der Mee van Saint Charlie. Nu is de belangstelling groter, waardoor de aanwezigen in twee groepen moeten worden verdeeld voor een brainstorm.

De uitwisseling van gedachten werpt zijn vruchten af. Geluidsisolatie is een thema dat door iedereen wordt gedeeld, niet alleen ten opzichte van ‘de buurt’ maar ook onderling. “Ik heb naast mijn muziek behoefte aan een rustige woonomgeving voor mezelf en mijn kinderen,” vertelt een aanwezige. Ongehinderde muziekbeoefening naast privacy lijkt in de nieuwe woonvorm gegarandeerd. Verschillende mensen noemen ook het gezamenlijk muziek maken en elkaar inspireren en stimuleren als een sterk bindende factor.

Niet onbelangrijk is natuurlijk de financiering. Niet iedere muzikant heeft het breed, waardoor er behoefte is aan zowel koop- als huurwoningen. “Maar wij staan voor alle opties open,” zegt oprichter Stefan Schuwer.

De locatie in de Waalsprong waar de muzikanten-community zou moeten ontstaan, moet nog worden bepaald in overleg met de gemeente Nijmegen. Dat hangt mede af van het programma en de wensen van de deelnemers enerzijds en de mogelijkheden van de diverse locaties anderzijds. Er wordt gedacht aan een plek vlakbij de Waalbrug, vanwege de binding met het Nijmeegse centrum. Naast de bouwkundige en juridische eisen die aan het project worden gesteld, is het vooral de creativiteit en de durf van de deelnemers die bepalen of het plan van de grond komt en hoe het vorm krijgt. The Placemaker zorgt ervoor dat in dat proces tijdig concrete stappen worden gezet. De huidige voorraad woonruimte voldoet niet meer aan de veranderende woonbehoeften en ook de stedenbouwkundige vernieuwing vraagt om een gevarieerde aanpak. Initiatieven als The Placemaker gaan daarbij een belangrijke rol spelen.