Brede steun voor verhuizing en behoud Waalhalla

Tijd dringt voor Nijmeegse skatehal, maar continuïteit lijkt gegarandeerd

Harold Broedelet ,

Al sinds 2008 is in de vroegere fabriekshal van Latenstein Nijmeegs eerste skatehal Waalhalla gevestigd. De zetmeelfabrikant sloot in 2007 haar deuren, maar al snel namen vier- en tweewielers bezit van de lege ruimte. Nu, zeven jaar later, is Waalhalla uitgegroeid tot een begrip. Door de herontwikkeling van het gebied is ze echter genoodzaakt te verhuizen. Op 1 juli 2015 gaat de stekker er letterlijk uit en moet een ander onderkomen zijn gevonden. Medewerkers, bezoekers en sympathisanten liepen afgelopen woensdag daarom in een mars naar het stadhuis.

Een klein leger van skaters, BMX-’ers en ander fiets- en voetvolk zet zich op het Latenstein-terrein kort na vijven in beweging richting het stadhuis. Daar vergadert de gemeenteraad onder andere over de informatieve brief van het College van B&W aan de raad over de verhuizing van Waalhalla naar het beoogde NYMA-gebouw. Het is 3 voor 12: op 1 juli aanstaande worden water, gas en elektra op de huidige locatie afgesloten. Er kunnen dan geen activiteiten meer worden gehouden. De optocht naar het gemeentehuis is daarom geen overbodige luxe. 

Eenmaal aangekomen bij de ingang aan de Burchtstraat verwelkomt een dj de stoet en staan de obstakels voor de skaters, fietsers en steppers al opgesteld. Als om klokslag 19.00 uur in de raadszaal het agendapunt ‘Brief Waalhalla’ wordt behandeld, puilt de publieke tribune uit. In de Gebroeders van Limburgkamer kan de raadszitting gelukkig via een beeldverbinding worden gevolgd.

De raadsleden zijn eensgezind in hun lof over wat de mensen van Waalhalla tot nu toe hebben bereikt en hoe ze de verhuizing willen aanpakken. Petra Molenaar van de SP vindt dat Waalhalla een groot compliment verdient. “Zeven jaar geleden was er nog niets en kijk eens wat er nu staat.” De socialisten zijn altijd voorstander van de skatehal geweest. Toen het voortbestaan in 2011 op de tocht stond, stond de SP op de bres om Waalhalla op de been te houden. Raadslid Ammar Selman (PvdA) noemt het grote aantal aanwezigen op de publieke tribune “hartverwarmend”. “Het zegt ook wel iets over het mobilisatievermogen van de mensen van Waalhalla”, aldus de sociaal-democraat. Noêma Neijboer, schrijfster voor Ugenda en sympathisante: “de totstandkoming van de huidige skatehal is gebeurd door de belangeloze input van veel Nijmeegse jongeren waardoor het is geworden tot wat het nu is. Wat dat betreft is Waalhalla een voorloper van de huidige participatiemaatschappij.”

De zelfredzaamheid wordt door bijna iedere raadsfractie geroemd, maar sommige raadsleden plaatsen kanttekeningen bij het plan. Ruud Klein Hemmink van Gewoon Nijmegen wil niet dat dezelfde fouten worden gemaakt als bij de oprichting. Hij vindt dat de kosten van de verhuizing en de activiteiten goed moeten worden vastgelegd. Ook pleit hij voor verlenging van de duur van het plan. “Een plan van zeven jaar is te kort. Dan zou Waalhalla haar mensen na die tijd opnieuw moeten mobiliseren en ze hebben al zo veel gedaan.” Patrick Huliselan (VVD) spreekt van “een knap staaltje werk” dat de Waalhallers hebben geleverd. “Maar de VVD-fractie vindt het jammer en is teleurgesteld dat de verhuizing nu last-minute werk is geworden. Dat verdient Waalhalla niet” aldus de liberaal. Een luid applaus stijgt op van de publieke tribune.

Aschwin Kuilman (fractievolger voor Liberaal Nijmegen) stelt voor de verhuizing uit te stellen. Maar wethouder Bert Velthuis zegt dat dat onmogelijk is. “Op 1 juli 2015 worden gas, water en licht afgesloten, het asbestonderzoek begint dan ook en in de derde week van juli komen de slopers.” Het alternatief van Kuilman om Waalhalla in het schoolgebouw aan de Streekweg 21 in Dukenburg te vestigen krijgt weinig bijval, zeker niet van de publieke tribune. Bovendien is het (nog) niet met de leiding van de skatehal besproken.

Niet onbelangrijk zijn de kosten van het verhuisplan. Daarin werd in eerste instantie uitgegaan van een kostenplaatje van €1.100.000 waar volgens Rachel Brouwer (D’66) en Lisa Westerveld (GroenLinks) geen dekking voor is. Waalhalla presenteerde toen een goedkoper alternatief voor een bedrag van €400.000 door bepaalde feesten niet meer te houden en zich te focussen op de kernactiviteit, de skatehal. Dat klinkt Wendy Grutters van De Nijmeegse Fractie als muziek in de oren. Om in de toekomst financieel steeds onafhankelijker te worden, daagt ze Waalhalla uit om “commercieel te denken.” Dat zit volgens mededirecteur Anton Thiel wel goed. “We hebben aangegeven dat we voorlopig geen grote feesten meer organiseren, in ieder geval geen feesten die ten koste van gemeenschapsgeld gaan. We gaan dus eerst onze core business weer opzetten.”

Saillant detail is dat de grond van het NYMA-gebouw een beetje verontreinigd is. Dit vormt volgens wethouder Velthuis geen belemmering voor de verhuizing. Wat wel een obstakel vormt, zijn de huidige gebruikers van NYMA. “Daar moet een oplossing voor worden gevonden,” zegt hij.

 
Het is niet ondenkbaar dat de verhuizing niet op tijd kan plaatsvinden. Joost van der Geest (fractievolger voor het CDA) en Lisa Westerveld maken zich daar zorgen over, maar dat is volgens wethouder Renske Helmer niet nodig. “We zorgen eventueel voor opslagruimte voor de spullen van Waalhalla,” aldus Helmer. 
 

Of het college vóór 1 juli aanstaande een besluit kan nemen, is dus nog maar de vraag. Wethouder Helmer zegt dat de infobrief slechts het resultaat is van een zoektocht, geen concrete optie. “Nu bekijken we het plan en rekenen we het door. Daar komt nog een brief over. Ik streef ernaar deze vóór de Zomernota van 8 juli 2015 te kunnen verspreiden.” We zullen zien: of Waalhalla zit binnenkort in een nieuwe locatie (NYMA?), of de inventaris moet tijdelijk worden opgeslagen.