Politiek Nijmegen reageert op schrappen Affaire-podium Habana Politiek Nijmegen reageert op schrappen Affaire-podium Habana

GroenLinks: "Er is nu snelle actie nodig vanuit de gemeente"

, Tekst: Jasper Konijnenbelt

Politiek Nijmegen reageert op schrappen Affaire-podium Habana

GroenLinks: "Er is nu snelle actie nodig vanuit de gemeente"

Tekst: Jasper Konijnenbelt ,

De Affaire verloor onlangs Habana aan de Waal als festivallocatie op last van het ACBN. Het geschil tussen Affairevoorzitter Godfried Verstegen en de coördinator van de Vierdaagsefeesten verhardt. 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen peilde de temperatuur in politiek Nijmegen.

GroenLinks: "Er is nu snelle actie nodig vanuit de gemeente"

De Affaire – het alternatieve muziekfestival tijdens de Vierdaagsefeesten – is al jarenlang een vreemde eend in de bijt. Als tegenwicht voor het vertier in de rest van de stad is de Valkhofheuvel een week lang het toneel voor een progressieve muziekprogrammering voor de liefhebber. Een financieel geschil tussen het ACBN –  coördinator van de Vierdaagsefeesten – en Affaire voorzitter Godfried Verstegen leidde onlangs tot het schrappen van Habana als podiumlocatie voor de Affaire, als gevolg van een strafmaatregel van het ACBN. Het conflict lijkt te verharden. 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen peilde de meningen in de Nijmeegse politiek.

De Partij van de Arbeid is van mening dat Habana moet blijven voortbestaan. Fractielid Alard Beck: “Het is een prachtige aanvulling op de huidige programmering: gedurfd, origineel en innovatief. Het programma voorziet overduidelijk in een behoefte en biedt grote kansen voor de toekomst. Wij kunnen ons voorstellen dat het lastig is deze programmering in te passen in de algehele werkwijze van de ACBN. Maar we zijn ook van mening dat het mogelijk moet zijn de feestlocatie en de programmering te behouden onder voor beide partijen aanvaardbare voorwaarden. Wij weten maar al te goed dat de relatie tussen de organisator en het ACBN al vaker onder druk heeft gestaan. Maar ze zijn er altijd samen uitgekomen. Wij kiezen geen partij, maar we kiezen wel voor Habana.”
 
De SP vindt Habana een mooi onderdeel van het programma van de Vierdaagsefeesten en wil het als Affaire-podium behouden. Woordvoerder Hans van Hooft: “Noodzakelijk is dat het onderliggende conflict tussen het ACBN en Godfried Verstegen van de Affaire wordt opgelost. Beide partijen zullen als volwassen mensen aan tafel moeten zitten om te voorkomen dat het publiek het slachtoffer wordt van onderlinge strijdpunten.”

De lijst Ramon Barends stelt de alleenheerschappij van het ACBN ter discussie. Sent Wierda: "Wat we een bezwaar vinden is dat de ACBN een monopoliepositie kent. Het lijkt alsof de stad in de Vierdaagseweek bestuurd wordt door het College van ACBN. Dat lijkt ons niet juist. Wij stellen in dit geval voor dat de Affaire en de gemeente met elkaar om tafel gaan en dat de locatie waar Habana nu plaatsvindt onder de jurisdictie van het ACBN uit wordt gehaald."

De VVD draagt Habana an sich een warm hart toe, maar wijst wel op verantwoordelijk financieel beleid en samenwerking met het ACBN. Fractiemedewerker Rogier Spanjers: “Habana aan de Waal is leuk en aantrekkelijk als extra locatie tijdens de Vierdaagsefeesten. Het maken van afspraken met exploitanten is echter een verantwoordelijkheid van het ACBN en niet van de gemeente. Het ACBN draagt de verantwoordelijkheid de Vierdaagsefeesten met een sluitende begroting te organiseren. Als een exploitant van een locatie zijn eigen exploitatie niet sluitend krijgt en er daardoor een betalingsprobleem met het ACBN ontstaat, is het begrijpelijk dat er kritisch door het ACBN gekeken wordt naar de financiële haalbaarheid van een exploitatiemodel. Wellicht dat een andere exploitant een en ander wél met een sluitende begroting weet te organiseren."

GroenLinks trekt het felst van leer en stelt dat er wel degelijk een taak ligt voor de gemeente om de strijdende partijen uit elkaar te houden en in te grijpen in het beleid rondom de organisatie van de Vierdaagsefeesten. “Habana aan de Waal is een prachtig festival tussen het enorme feestgedruis van de Vierdaagse. Op een unieke locatie worden kleinschalige theater- en muziekvoorstellingen geprogrammeerd. ACBN kan niet zomaar een onderdeel van het programma dat door zoveel mensen wordt gewaardeerd schrappen. De gemeente moet nu in overleg met ACBN en de Affaire om dit op te lossen. Binnenkort begint de organisatie van de Vierdaagsefeesten met de verdeling van de locaties. Het zou een verlies zijn als Habana niet meer door kan gaan vanwege een persoonlijk conflict. Er is nu snelle actie nodig vanuit de gemeente. Tevens moet er lange-termijn-oplossing komen voor de plek van de Affaire tijdens de zomerfeesten. Dit mag geen voortdurende speelbal worden van elkaar beconcurrerende organisaties. Tijdens de Vierdaagse moet Nijmegen juist haar eensgezindheid laten zien.”


Zelf je mening geven? Teken de petitie ter behoud van Habana als festivallocatie voor de Vierdaagsefeesten.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Gelderland