Arnhem stemt! Deel 2: de resultaten Arnhem stemt! Deel 2: de resultaten

De lokale popmuziek en de gemeenteraadsverkiezingen

, Pieter Kwant en Henke Lamers,

Arnhem stemt! Deel 2: de resultaten

De lokale popmuziek en de gemeenteraadsverkiezingen

Pieter Kwant en Henke Lamers, ,

Op 7 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan bepalen we wie de komende vier jaar de besluiten neemt. Ook over de lokale popscene. Alle 3VOOR12/lokaal-redacties zetten de feiten op een rij: wat zijn de problemen, wie beloofde wat en wie hield woord? 3VOOR12/landelijk bundelt de informatie en trekt conclusies. In dit tweede deel lees je de resultaten van de afgelopen vier jaar in Arnhem.

De lokale popmuziek en de gemeenteraadsverkiezingen

Vier jaar zijn omgevlogen, ook voor politici. Op 7 maart bepaalt de kiezer welke partij het de afgelopen periode het beste heeft gedaan en in wie hij het meeste vertrouwen heeft. Alle deelnemende partijen doen hun uiterste best de stembusgangers te overtuigen van hun goede bedoelingen met de stad en haar bewoners. Iedereen vindt weer andere onderwerpen belangrijk. 3VOOR12/Arnhem-Nijmegen is vanzelfsprekend vooral geĆÆnteresseerd in popmuziek. Wat is er in de raad de afgelopen vier jaar aan de orde gekomen wat popmuziek betreft? Welke problemen speelden er? En is vier jaar genoeg geweest om de gewenste doelen te bereiken? Onder de noemer Cultuurmenu 2001-2005-2015 werden na de vorige verkiezingen de knelpunten, oplossingen en aandachtsgebieden opgesteld voor de afgelopen vier jaar. In de sectie Muziek staat een aantal onderwerpen die voor de Arnhemse popscene van groot belang waren. Vier belangrijke partijen in de raad geven hun mening en kijken aan de hand van deze punten terug op de afgelopen periode. Het eerste en misschien wel belangrijkste streven was het realiseren van een poppodium. Inmiddels is vrijwel zeker dat Luxor er komt: een breed poppodium met de keuze voor een stichting als organisatiestructuur. Op Pro-Arnhem na, zijn alle partijen blij dat Luxor niet in commerciĆ«le handen valt. Daar was een zorgvuldige afweging voor nodig. VVD, CDA en PvdA hadden in het begin toch nog twijfels. "Voor ons is dit de beste organisatievorm. Hiermee garanderen we dat er een kwalitatief goed programma komt, dat de organisatie flexibel kan zijn en snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen", aldus Margriet van Galen van GroenLinks. De architectonische en praktische problemen aan het gebouw, mede aangegeven door architectenbureau Varix, zijn in de raad beoordeeld en weerlegd: "Een aantal zaken lag anders dan door Varix gesteld. Het laden en lossen is bijvoorbeeld op een andere manier opgelost. Veel apparatuur en verlichting is vast aan het gebouw verbonden. Voor grotere onderdelen wordt gebruik gemaakt van de ingang aan de voorkant", antwoordt scheidend raadslid Kamstra van het CDA. Op de vraag hoe groot de kans is dat Luxor definitief gerealiseerd gaat worden, antwoorden PvdA en VVD in koor: "100%!" Een ander belangrijk punt is dat popinstellingen en -zalen drijven op de bereidheid van vrijwilligers en de inzet van Instroom-Doorstroom-medewerkers (ID'ers, voorheen Melkert-banen). Zonder hun uren is het voor de instellingen ondoenlijk om het hoofd boven water te houden. Op landelijk niveau wordt het ID-systeem afgeschaft. Volgens Theo Theijse van de VVD is er in feite 'misbruik' gemaakt van de ID-banen: "De instroom was geen probleem, maar niemand bekommerde zich om de uitstroom. Zo hebben ID'ers zich ontwikkeld en onmisbaar gemaakt en nu wordt er dus met de nodige coulance naar moeilijk bemiddelbare personen gekeken, terwijl deze in principe natuurlijk moeten solliciteren." GroenLinks heeft er bij het college op aangedrongen dat er nog voor de verkiezingen een uitgewerkt plan komt voor dit probleem zodat dit een onderdeel kan zijn van de komende collegeonderhandelingen. Ook de meeste andere partijen zien de ID-problematiek als een punt van grote zorg. Is de politiek de afgelopen vier jaar probleemoplossend te werk gegaan wat het structurele tekort aan goeie oefenruimtes betreft? "Niet echt, denk ik", antwoordt Van Galen (GroenLinks). "Als gemeenteraad staan we te ver af van het werk om dat goed te kunnen beoordelen, maar het gebrek aan oefen- en atelierruimte is bekend." In het Cultuurmenu staat het ook vermeld als een van de knelpunten. Theijse (VVD) legt het toch voor een deel bij de instellingen zelf: "De VVD heeft in de afgelopen periode geen enkele noodkreet hieromtrent ontvangen. Via het ambtelijk apparaat wordt de weg naar de wethouder nog wel eens gevolgd, maar de politieke partijen worden in dit soort gevallen te weinig 'gebruikt' om iets te bereiken." CDA'er Kamstra: "In de afgelopen vier jaar was het belangrijkste punt het realiseren van Luxor. Aanvankelijk was gedacht dat daar ook ruimte zou vrijkomen voor oefenruimtes, maar dat blijkt uiteindelijk niet te kunnen. Belangrijk is dan ook geweest om in ieder geval de bestaande ruimtes bij de popinstellingen te behouden." Het feit dat het probleem nu in ieder geval bij iedereen bekend is, was waarschijnlijk het hoogst haalbare van de afgelopen vier jaar. Toch is het gevoel dat de popinstellingen hebben met betrekking tot de partijen over het algemeen positief te noemen. Zoals Johan Slaghuis van de Jacobiberg het noemt: "De houding van de partijen is positief, je kunt best zaken met ze doen. GroenLinks en SP, maar ook de PvdA en SGP hebben zich positief opgesteld. Onze aanvraag om een educatief medewerker aan te nemen is gehonoreerd, dus zijn we daar zeer tevreden over. Wel zie je dat de personeelslasten in verhouding sneller groeien dan de hoogte van de over het algemeen redelijke subsidies. Dat kan een probleem gaan worden." De partijen die zich volgens Kultuurhuis Bosch en de Cultuurkapel de afgelopen vier jaar het sterkst hebben gemaakt voor de popinstellingen zijn de SP en Groen Links. Cas Rasing (Cultuurkapel): "Maar ook het CDA heeft vooral in het onderwerp Luxor een positieve rol gespeeld. Met name wethouder Gast verdient alle lof."
advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Gelderland