Het zal niemand ontgaan zijn dat Leeuwarden in 2018 een van de twee culturele hoofdsteden van Europa is. Samen met Valletta, de hoofdstad van Malta zijn Leeuwarden én Friesland dit jaar het episch centrum van cultureel Europa. Dit weekend vindt de opening plaats.

Dat de uitverkiezing van Leeuwarden niet zonder slag of stoot ging, is een understatement. Vijf steden (regio’s) kandideren zich in 2011 om namens Nederland in 2018 Culturele Hoofdstad te zijn. Eerder mochten Amsterdam (1987) en Rotterdam (2001) de titel Culturele Hoofdstad van Europa al eens dragen. Den Haag, Utrecht, Eindhoven (BrabantStad), Maastricht (Euregio Maas-Rijn) stellen zich kandidaat voor 2018, maar ook Friesland mengt zich in de strijd. Aangezien het de bedoeling is dat een culturele hoofdstad ook daadwerkelijk een stad is, wordt onder aanvoering van toenmalig gedeputeerde van Cultuur Jannewietske de Vries, voor Leeuwarden gekozen. Tot ieders verbazing sneuvelen Den Haag, Utrecht en schoppen de drie laatstgenoemde steden het tot de halve finale. Uiteindelijk besluit het Ministerie van OCW (die over de toekenning gaat), eind september 2013 dat de eer unaniem aan Leeuwarden ten deel valt.

Natuurlijk brengt zo’n uitverkiezing ook de nodige scepsis met zich mee. De voornaamste reden van kritiek is dat de Friese bestuurders cultuur de laatste jaren enigszins links hebben laten liggen. Het thema Iepen Mienskip (want ongrijpbaar) leidt tot verbazing, en ook het project Eleven Fountains wordt niet met gejuich ontvangen. Een gebrek aan steun uit de gemeenschap maakt dat de fonteinen die in de elf Friese steden worden geplaatst discutabel is. Friesland en cultuur: het is een zeer moeizaam huwelijk. Daarnaast ziet de gewone burger wel bestuurders komen en gaan, maar de plannen zelf zijn onzichtbaar, om over het kostenplaatje nog maar te zwijgen…

Wanneer de organisatie echter in het najaar van 2017 haar plannen voor LF2018 presenteert, lijkt de publieke opinie om te slaan. Mensen raken enthousiast, temeer omdat het abstracte begrip ‘Culturele Hoofdstad’ nu een gezicht krijgt en men een indruk krijgt van wat men kan verwachten. Optredens van bekende artiesten als Nynke Laverman en Elske deWall, maar ook projecten van amateurgezelschappen, in welke culturele disciplines dan ook, lichten een tipje van de sluier op. Het aftellen naar 2018 is begonnen.

En dan is het zover, het allerlaatste weekend van januari. Het culturele jaar 2018 dat in theorie dus maar tien maanden duurt, wordt feestelijk geopend. Wat kunnen we verwachten komend weekend? De drie pleinen Gouverneursplein, Oldehoofsterkerkhof en Wilheminaplein vormen één groot orkest samen met het Noord Nederlands Orkest. Honderden muzikanten, ruim duizend koorleden en vele dansers verzamelen zich op daken, torens en balkons. 

Vervolgens wordt het culturele jaar letterlijk en figuurlijk ingeluid met auditief vuurwerk, in de vorm van klokgelui, dat door heel Friesland zal klinken. Maar ook de rest van de provincie kan het bijna niemand ontgaan dat cultuur het komende jaar de boventoon zal voeren, althans, als we de organisatie mogen geloven. En aangezien de Friezen toch een volk van ‘eerst zien dan geloven’ zijn, geven we hier nog geen waardeoordeel over. De intenties zijn er in elk geval!

‘Maar’, zullen de lezers van 3VOOR12/Friesland zich afvragen, ‘Wat brengt 2018 voor muziekminnend Friesland?’ Welnu, bekende evenementen als Welcome to The Village, Explore The North, Cityproms en het Oranjewoud Festival maakten natuurlijk al eerder deel uit van het Friese muzieklandschap, maar vallen dit jaar onder de vlag van LF2018. In Joure zal bijvoorbeeld in september de Friestalige versie van de rockopera Tommy, van The Who plaatsvinden.

Wie komende zaterdag de adrenaline en nog volop energie door zijn lichaam voelt gieren, kan tot zonsopgang nog terecht bij één van de Welcome to The 2018-afterparties. Op diverse locaties in de stad, namelijk Neushoorn, Zalen Schaaf en de Koperen Tuin, kan nog volop gedanst worden. Artiesten als Islam Chipsy & Eek, Cairo Liberation Front, Dekmantel Soundsystem en Marshall Jefferson zullen tot diep in de nacht het toetje verzorgen van de officiële opening. Kortom: 2018 is een jaar om naar uit te kijken en we beginnen met dit weekend!