Maak kennis met het Harmoniekwartier

Een fotoreportage van dat wat gaat verdwijnen

Tekst: Sierd van der Bij | Foto's: Joey Feikens ,

Er is al een flinke tijd sprake van een nieuwe invulling van het zogenaamde Harmoniekwartier, maar de eerste plannen van de Gemeente Leeuwarden kwamen eerder deze week toch als donderslag bij heldere hemel. Zo wordt er na gedacht over een nieuw Poppodium Romein en kan de Haniahof gebruikt worden als nieuwe plek voor de D’Drive studenten van het Friesland College.

Een fotoreportage van dat wat gaat verdwijnen

Er is al een flinke tijd sprake van een nieuwe invulling van het zogenaamde Harmoniekwartier, maar de eerste plannen van de Gemeente Leeuwarden kwamen eerder deze week toch als donderslag bij heldere hemel. Zo wordt er na gedacht over een nieuw Poppodium Romein en kan de Haniahof gebruikt worden als nieuwe plek voor de D’Drive studenten van het Friesland College.

Volgens de gemeente is het gebied verpauperd en daarom heeft herinrichting een hoge prioriteit. Er is al jaren sprake van een herinrichting, maar de financiele middelen waren er niet. De ideeen voor Culturele Hoofdstad 2018 geven een extra injectie. Het doel is om het stukje binnenstad aantrekkelijker te maken voor binnenstadbezoekers en bewoners. Cafė Zelle, de fietsenstalling en 058 Podium gaan tegen de vlakte om zodoende ruimte te creëeren voor een nieuw Poppodium Romein. Twitter-berichten vertellen ons dat ook Podium Asteriks graag betrokken wordt bij de nieuw te smeden plannen.

Alles is echter nog afhankelijk van eigendomsrechten van de gebouwen die er nu nog staan en het wel of niet aantrekken van een investeerder. Zo is het rijksmonument De Haniahof nog niet in handen van de gemeente. De bewoners van de woongroep die daar is gesitueerd hebben in de LC van 9 november te kennen gegeven dat ze graag een andere invulling van het plan zien. De eerste plannen verklappen dat de gemeente in overleg is met het Friesland College. Dit zou kunnen betekenen dat de lessen van de kunstenopleiding D’Drive in De Haniahof plaats zullen vinden.   

In een pdf-presentatie heeft de Gemeente Leeuwarden drie modellen voor het gebied gepresenteerd. De gemeenteraad krijgt in het voorjaar van 2012 een voorstel van het college van b. en w. over de modelkeuze, de financiering en de exploitatie van het poppodium. Verdere voorbereidingen volgen wanneer besloten wordt het gebied aan te pakken. Het idee is om in 2013 al met de realisatie van het Harmoniekwartier te starten.