Nieuwe muziekstudio dankzij Cultuurprijs Anouk

Haagse wethouder Cultuur opent studio bij JeugdzorgPlus instelling JJC

Redactie 3voor12 Den Haag ,

De Haagse zangeres Anouk won in 2010 de Cultuurprijs Den Haag, de prijs met als doel een persoon, groep of instelling te eren die uitzonderlijk gepresteerd heeft op het gebied van de kunsten en met deze prestatie heeft bijgedragen aan een grotere bekendheid en waardering van Den Haag als cultuurstad. Het bijbehorende geldbedrag van 25.000 euro schonk zij aan JJC, waarmee de instelling de nieuwe muziekstudio wist te realiseren. Donderdag 31 januari werd de nieuwe studio geopend door wethouder Marjolein de Jong.

De wethouder opende de muziekstudio door samen met rasentertainer Fred Zuiderwijk en jongeren van JJC een door hen zelf geschreven nummer te rappen. Muziek is een grote uitlaatklep voor de jongeren, die vaak veel hebben meegemaakt. De muziekles is daarom een belangrijk onderdeel van het hulpverleningstraject. In de nieuwe muziekstudio kunnen de jongeren ongestoord muziek maken en opnemen. Anouk: “Vroeger heb ik zelf in een soortgelijke instantie gewoond. Mijn begeleiders hebben mij altijd gestimuleerd om mijn muzikale talent te ontwikkelen en te gebruiken. Daarom vond ik dit de enige gepaste manier om het geld van de Cultuurprijs in te zetten. Ik ben erg nieuwsgierig naar de eerste resultaten van de studio en hoop in de toekomst zeker een keer langs te kunnen komen.”
 
Bij JJC, de JeugdzorgPlus instelling in Den Haag, verblijven 50 jongeren tussen de 12 en 18 jaar met gedrag- en psychiatrische problemen, die gedwongen uit huis zijn geplaatst. JJC biedt een combinatie van behandelen, opvoeden en onderwijs. De behandeling is erop gericht de jongeren zo snel mogelijk te laten doorstromen naar huis of een vervolgtraject. JJC betrekt hierbij altijd zo veel mogelijk de ouders en het netwerk. Het doel is het leren van vaardigheden, waardoor zij volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij, ieder op zijn of haar eigen niveau. De realisatie van de muziekstudio is behalve dankzij het geldbedrag van de Cultuurprijs ook tot stand gekomen met steun van Fonds 1818. Marjolein de Jong: “Het is een prachtige studio geworden. Een plek waar jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen. Het is hartverwarmend om te zien hoe enthousiast iedereen is.”