Sluiting dreigt voor Zuid-Hollandse Popunie

Popmuziek niet langer beschouwd als kerntaak provincie

Remco van der Ham ,

Het hing al een tijdje in de lucht, maar de mogelijke sluiting van de Zuid-Hollandse Popunie komt nu wel heel dichtbij. De provincie Zuid-Holland heeft de Popunie medegedeeld van plan te zijn om per 1 januari 2013 te stoppen met de financiering van amateurpopmuziek. Gedeputeerde Han Weber van Cultureel Erfgoed en Media liet de Popunie weten popmuziek niet langer als kerntaak wordt beschouwt en het een gemeentelijke verantwoordelijkheid is.

Popmuziek niet langer beschouwd als kerntaak provincie

Het hing al een tijdje in de lucht, maar de mogelijke sluiting van de Zuid-Hollandse Popunie komt nu wel heel dichtbij. De provincie Zuid-Holland heeft de Popunie medegedeeld van plan te zijn om per 1 januari 2013 te stoppen met de financiering van amateurpopmuziek. Gedeputeerde Han Weber van Cultureel Erfgoed en Media liet de Popunie weten popmuziek niet langer als kerntaak wordt beschouwt en het een gemeentelijke verantwoordelijkheid is.

De Popunie laat weten erg teleurgesteld te zijn in deze koerswijziging. “Er is al sinds jaar en dag een goed functionerende en complementaire rolverdeling tussen de gemeenten en de provincie. Gemeenten richten zich op de eerstelijns voorzieningen zoals oefencentra, podia en muziekscholen. De provincie richt zich op de tweedelijns invulling zoals talentontwikkeling, regionale spreiding, voorlichting, advisering en onderzoek. Zo krijg je een win-win situatie, waarbij de kosten gedeeld worden, zoals bij het project de Grote Prijs van Zuid-Holland met deelnemers en uitvoeringen verspreid over de hele provincie. Dit project wordt voor 40% gefinancierd door de provincie, voor 30% door de participerende gemeenten, 25% fondsen en sponsors en 5% recettes. Als het provinciale stuk volledig wegvalt is het onrealistisch om dit helemaal op het bordje van de gemeenten te leggen, die ook moeten bezuinigen. Bovendien is de termijn waarop de Popunie voor 100 procent wegbezuinigd dreigt te worden zo kort, dat het onhaalbaar is om in deze zware economische tijden alternatieve financiering te realiseren.”

“Het voornemen van de provincie staat bovendien haaks op het bestuursakkoord tussen het rijk, alle provincies en gemeenten in Nederland”, aldus de Popunie. “Hierin staat juist dat bovenlokale cultuur wel een provinciale kerntaak is. Ook wijkt Zuid-Holland af van de meeste andere provincies die de komende jaren juist wel blijven investeren in popmuziek, koren, jeugdtheater en andere vormen van amateurkunst. Tevens druist het in tegen het beleid in Zuid-Holland wat de afgelopen 25 jaar met veel succes gevoerd is. Zo lang financiert de provincie de amateurpopmuziek al. Bovendien wordt elke euro die de provincie investeert in amateurpopmuziek verdubbeld door het cultureel ondernemerschap van de Popunie via fondsen, sponsors, gemeenten, scholen, adverteerders, bezoekers etc. Het is dus vooral kennis- en kapitaalvernietiging als hier zo resoluut een eind aan wordt gemaakt. De Popunie heeft vanaf het begin aangegeven 10% of desnoods 20% te willen inleveren. Maar om nu 100% wegbezuinigd te worden vinden we buiten alle proporties.”

Al zo’n 6.600 handtekeningen voor petitie
De door de Popunie opgezette petitie heeft inmiddels al zo’n 6.600 handtekeningen opgeleverd. “De support blijft groeien en die massale steun is ook keihard nodig om de politici in Zuid-Holland tot inkeer te brengen. Elke stemt telt, want er is nog hoop omdat de plannen nog goedgekeurd moeten worden door provinciale staten. Waarschijnlijk zal op 10 oktober de belangrijkste vergadering over het lot van de Popunie in het provinciehuis in Den Haag plaatsvinden. Tot aan die tijd zal de Popunie hemel en aarde bewegen, om het voornemen tot opheffing te stoppen.” De komende weken is de Popunie op veel lokale festivals aanwezig om handtekeningen in te zamelen. “We zijn in augustus onder andere te vinden op Wallenpop in Hellevoetsluis, Schollenpop in Scheveningen, Waterpop in Den Haag en Westerpop in Delft. Als je popmuziek en de Popunie ondersteunt, teken dan of maak de petitie wereldkundig op Facebook of Twitter.” De actie loopt nog tot eind september.

Teken hier de petitie online