Haags Uitfestival in beweging

Startevenement van culturele seizoen op zoek naar nieuw gezicht

Hedde Meima, ,

3voor12/denhaag ging een gesprek aan met Roland Verbiest en Herbert Boerendonk van Doen Evenementen over het HUF (Haags Uitfestival). Het ging onder meer over de vraag waarom amateurkunsten en popmuziek, volgens sommigen ook een vorm van cultuur, geen plaats hebben op het festival.

Startevenement van culturele seizoen op zoek naar nieuw gezicht

3voor12/denhaag ging een gesprek aan met Roland Verbiest en Herbert Boerendonk van Doen Evenementen over het HUF (Haags Uitfestival). Het ging onder meer over de vraag waarom amateurkunsten en popmuziek, volgens sommigen ook een vorm van cultuur, geen plaats hebben op het festival. Op 3 september presenteert de Haagse culturele sector haar programma voor het nieuwe seizoen op het Lange Voorhout. De organisatie van HUF is vanaf de komende editie in handen van DOEN Evenementen, bekend van de Nach, Ha-Schi-Ba en Haganum. Roland Verbiest en Herbert Boerendonk, beiden van DOEN Evenementen, lichtten ons in over de plannen. Van oudsher geldt het Uitfestival als de start van het nieuwe culturele seizoen. De professionele cultuurinstellingen presenteren er het komende programma. Er is een informatiemarkt, een aantal podia op straat en bij alle zalen staat de deur open. Dans- en theatergezelschappen geven in zogeheten trailers een voorproefje op hun nieuwe voorstellingen. Zo wordt het publiek voorverwarmd. Ook kun je alvast een kaartje kopen. In essentie is het Uitfestival een levendige marketingactie: handig en leuk ineen. Het Uitfestival kent een aantal zwakke plekken. Zo bestaat het aanwezige publiek voor het overgrote deel uit vaste bezoekers, mensen die sowieso al geïnteresseerd zijn in theater en dans. Als het aan DOEN ligt, zal het festival een breder publiek trekken. Met onder meer een publiciteitscampagne in de Haagse horeca probeert het festival een nieuw slag bezoekers te lokken. Een tweede zwakke plek is inhoudelijk van aard. Het programma bestaat hoofdzakelijk uit trailers van aankomende voorstellingen. In de toekomst is het de bedoeling dat de instellingen, gezamenlijk of apart, speciale producties voor het festival maken. Dit zou het festival meer gewicht en aantrekkingskracht geven. Voor de komende editie is onvoldoende tijd om dergelijke producties te realiseren. Rest de vraag waarom popmuziek, denk aan een instantie als het Haags Pop Centrum, en instellingen voor amateurkunsten, Culturalis bijvoorbeeld, geen of nauwelijks een plaats krijgen op het festival. Het is vooral een feestje van de professionele instellingen. Maar wat maakt een instelling professioneel? DOEN plaatst ook vraagtekens bij de hardheid van dit criterium. Los hiervan zijn Boerendonk en Verbiest de eerste om toe te geven dat popmuziek net zo goed cultuur is als een professioneel dans- of theatergezelschap. Tegelijkertijd voorzien zij wel een spanning als het prettig informerend gekeuvel op het Lange Voorhout wordt overstemd door een volledig ingeplugde rockband. Komt bij dat een keuze voor wel of geen popband op het festival niet bij DOEN ligt. Boven DOEN zweeft een artistieke raad, bestaande uit de bewindvoerders van de professionele instellingen. Zij trekken uiteindelijk aan de touwtjes als het gaat om de inhoud van het Uitfestival. Een duidelijk standpunt van deze artistieke raad over inmenging van popmuziek en amateurkunsten kwam niet boven tafel. Voor de komende editie dus geen amateurkunsten en popmuziek. Wel staat het een ieder vrij op 3 september zijn eigen feestje te organiseren. Zo organiseert Culturalis al jaren tegelijk met de Uitmarkt een presentatie van haar werk. Een en ander sluit niet uit dat in de toekomst het Uitfestival nauwer vertakt met eventuele andere culturele initiatieven. DOEN Evenementen voorziet een dynamischer festival dan wat het in het verleden was en dit jaar nog is, waarbij, naast trailers in de zalen zelf, de kunst de straat op gaat. Deze vorm biedt bovendien betere mogelijkheden tot het ontstaan van bruggetjes naar presentaties van andere instellingen. Grote kans dat dan het gewenste nieuwe publiek zich eerder tot een bezoek laat verleiden dan door een publiciteitscampagne alleen. En dat is winst voor iedereen.