Draaiorgel-instituut? AU hanteert geen clichés

We hebben net geen seks met elkaar

Peisam Tsang, ,

Ook AU is zaterdag 19 november van de partij op Crossing Border. Samen met Templo Diez doet deze formatie Cinema for the Ears onder de noemer Innerstate 65 in The Shelter op het Spuiplein.

We hebben net geen seks met elkaar

Ook AU is zaterdag 19 november van de partij op Crossing Border. Samen met Templo Diez doen zij samen Cinema for the Ears onder de noemer Innerstate 65 in The Shelter op het Spuiplein. AU bestaat uit twee opvallende en fascinerende mannen: Jan Borchers en Paul Klaui. Beiden hebben een eigen opvatting over muziek. “Wat wij doen is interessanter dan een vierkwartsmaat. Zoeken en exploreren is ons doel.” Het gaat erg goed met AU. Op 28, 29 en 30 oktober traden ze in drie dagen tijd meer dan vijftien uur op op het Polderlicht festival in Amsterdam. Op een braakliggend terrein achter stalen hekken ketsten ze hun soundscapes af tegen het huizenblok aan de overkant. De obscure klanken van AU resoneerden over het hele terrein. Op de Polderlicht-cd verschijnt AU met het nummer Recycling 2. Jan is enorm opgewonden over het optreden op Crossing Border met Cinema for the Ears: “Het is één grote improvisatie. De bands mogen geen eigen nummers spelen. Geen idee wat de uitkomst zal zijn, maar ik heb er zin in! Soms kiezen we bewust waar we spelen. Dat klinkt elitair, maar is het niet. We willen geen draaiorgelinstituut worden.” Niet alleen op festivals gaat het AU voor de wind. Onlangs hebben deze geluidskunstenaars een CD-R uitgebracht, Aux, op het Foxglove Label in Tulsa, Amerika. Op deze CD-R staan drie titelloze nummers. Paul: “We hebben schijt aan titel. Niet bedacht, niet uit ratio; ter plekke uit droom. Dingen vinden gewoon plaats. Een titel is niet nodig, de nummers spreken voor zich. Het Foxglove Label zoekt acts met avant-garde opvattingen. Er worden slechts 100 stuks van die CD-R gemaakt.” “Een gemiddelde band uit dit genre verkoopt toch niet meer dan tussen de 100 en 200 stuks,” beaamt Jan. “Labels als Foxy Digitalis zijn een verrijking van de cultuur. Elk hoesje wordt met de hand gemaakt, heel persoonlijk dus. Commercie en rechten? Het gaat niet om boven de commercie uitstijgen, maar om een kunstzinnige opvatting binnen de muziek. Artistiek gezien is dit label best groot. Waanzinnig toch dat er in Amerika iets van je wordt losgelaten!” De heren leggen uit waar AU voor staat. Paul: “AU staat voor Anarchism Unlimited. De muziek bevat teksten van religieuze tapes uit Amerika, maar ook van dichters. We zoeken de grenzen op van de mogelijkheden en hanteren geen clichés. Die proberen we juist te omzeilen. Zonder dogma te maken, iets uit het onbekende. We proberen diepgang te vinden in dingen. Daarbij wordt er veel gefilosofeerd. We willen de verwondering en het enthousiasme levend houden en zijn nu op een punt gekomen dat we een resonantie zijn van de buitenwereld. Feedback is altijd een antwoord. We zijn er niet om de buitenwereld tevreden te stellen, maar we manipuleren hem ook niet om iets af te dwingen.” Jan: “AU is de bezieling van het experiment. We zijn in wezen onmaatschappelijk. We geven de wereld slechts een klein duwtje door het experiment en dat is een enorme uitdaging.” Paul: “Zie het als Pi of De Gulden Snede.” Jan: “De laatste paar jaar hebben we landelijk en in Den Haag vrijwel geen concurrentie gehad. Wel is er veel wederzijds respect. Nu gaat het veelal om het inspireren. In heel Nederland heerst een bandjescultuur waar AU buiten staat. Wat wij doen is interessanter dan een vierkwartsmaat. Zoeken en exploreren is ons doel. Wij hebben onszelf opgevoed in de muziek. Bij veel mensen wordt de muziek vaak van buitenaf opgelegd, het komt niet van binnenuit.” Er staat AU nog veel te wachten. “Na Crossing Border doen we eind november een kort toertje door Duitsland met Antilounge. We gaan met meerdere acts in twee bussen.” AU komt ook in Finland op een paar verzamel-cd’s uit bij een aantal labels. “De planning is om volgend jaar in Amerika te toeren. Dit proberen we te regelen via contacten daar. We zijn vooralsnog informeel uitgenodigd, bijvoorbeeld door mensen van The Locust. We schijnen erg on-Nederlands te klinken. Als we gaan toeren zijn we van plan om de minimale set-up mee te nemen. En covers... covers zijn om in te pakken en om mee op reis te gaan.” Jan: “Ons hoogtepunt is nog niet eens bereikt. Eigenlijk spreken we niet van begin of eind. We hopen in een oneindige ontwikkeling te blijven waar juist geen eind aan komt. Je vraagt een uitvinder toch ook niet wat hij uiteindelijk wilt gaan uitvinden. Naast muziek zullen we ons ook blijven ontwikkelen. Paul schrijft, maakt films en is veel bezig met kunst.” Paul: “Jan is bezig met State-X New Forms en Zonder wrijving geen glans. Je ziet, we hebben nog net geen seks met elkaar.” Jan: “Naast muziek hebben we een sterke vriendschapsband. Dat is ook belangrijk.”