Presentatie onderzoeksrapport ‘Niet in de noten’ Presentatie onderzoeksrapport ‘Niet in de noten’

Muzikant weet te weinig

, Gemma Barendse,

Presentatie onderzoeksrapport ‘Niet in de noten’

Muzikant weet te weinig

Gemma Barendse, ,

Afgelopen donderdag 25 augustus werd in het nieuwe Nutshuis het onderzoeksrapport ‘Niet in de noten’ gepresenteerd. Het peilt de kennisbehoefte van popmuzikanten in de regio Zuid Holland West, of, minder deftig verwoord, wat weet de muzikant uit de regio niet wat hij of zij wel zou moeten weten om verder dan de oefenruimte te komen? Naar aanleiding van dit onderzoek zijn tien masterclasses samengesteld.

Muzikant weet te weinig

Afgelopen donderdag 25 augustus werd in het nieuwe Nutshuis het onderzoeksrapport ‘Niet in de noten’ gepresenteerd. Het peilt de kennisbehoefte van popmuzikanten in de regio Zuid Holland West, of, minder deftig verwoord, wat weet de muzikant uit de regio niet wat hij of zij wel zou moeten weten om verder dan de oefenruimte te komen? Naar aanleiding van dit onderzoek zijn tien masterclasses samengesteld. Het onderzoek werd ingesteld door de R.G. Ruijs Stichting in opdracht van Fonds 1818. De uitvoering van het onderzoek werd toevertrouwd aan Hogeschool INHOLLAND-student Bas van Denzei, in het Haagse bandcircuit bekend van het inmiddels opgeheven Blind Lead. Gerard van den IJssel van de R.G. Ruijs Stichting en Bas van Denzei lichten het ontstaan van het project toe. Belangrijkste vraag was: hoe komt het dat na acts als Kane, Anouk en Di-rect geen enkele band uit de regio er meer in geslaagd is door te breken? Doel van het onderzoek is de kennis én kennisbehoefte van de muzikant te peilen, om er zo achter te komen wat de oorzaak is. Bas van Denzei legt uit hoe hij te werk is gegaan. Hij heeft in totaal 184 muzikanten een uitgebreide enquête laten invullen, die de kennis en ervaring van deze muzikanten op alle voor musici relevante onderwerpen peilen. Het rapport trekt opvallende conclusies, bijvoorbeeld dat bands voornamelijk gericht zijn op het regelen van optredens, graag zelfstandig werken en op bepaalde gebieden echt over schrikbarend weinig kennis beschikken. Vooral bij de onderwerpen imago, media en PR & marketing is de behoefte naar meer kennis groot. De resultaten van dit onderzoek dienen als basis voor een serie masterclasses over popmuziek. Ze vinden vanaf 5 september op tien achtereenvolgende maandagen plaats in Paard van Troje op de Prinsengracht. Jan van der Plas, de auteur van de Muzikantengids en leraar aan de Rockacademie heeft de leiding. Iedere keer ontvangt hij een andere gastspreker en een lokale ’special guest’. De informatie die tijdens de masterclasses wordt verstrekt, komt ook in een boek te staan. Na het praatje van Bas van Denzei laat Paul Cornelissen van Fonds 1818 weten erg blij te zijn met het onderzoek. Vooral de diepgang verraste hem. “Het gaat verder dan de vraag: “Hoe maak ik een demo?” Dit is een nuttig onderzoek omdat de visie van de muzikant centraal staat. Instellingen en poppodia weten nu waar de behoefte ligt. Het is aan hen om in die behoefte te voorzien. We zullen zien. De masterclasses in het Paard lijken alvast een goed begin. Het rapport is te lezen op de site van de R. G. Ruijs Stichting. Ook is daar het volledige programma van de masterclasses te bezichtigen.
Tags
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Den Haag