7 jaar Overtoom 301

Verjaardagsfeest!

Dierck Roosen, ,

Na een turbulent jaar is OT 301 in een rustig vaarwater terecht gekomen. Waarbij eerst werd gesproken over het aanleggen van een fietspad door Stadsdeel Oud-West, ziet men nu de functie en noodzaak van de culturele broedplaats. Hierbij een korte uiteenzetting en uitnodiging voor de viering van 7 jaar Overtoom 301.

Verjaardagsfeest!

Na een turbulent jaar is OT 301 in een rustig vaarwater terecht gekomen. Waarbij eerst werd gesproken over het aanleggen van een fietspad door Stadsdeel Oud-West. Ziet men nu de functie en noodzaak van de culturele broedplaats. Hierbij een korte uiteenzetting en uitnodiging voor de viering van 7 jaar Overtoom 301. Na een ruime 4 jaar 'gelegaliseerd' te zijn, was er al een tijdje gesproken met eigenaar stadsdeel OudWest over een toekomst visie van dit project. Echter, daar werd alleen gesproken over een nieuw huurcontract. Dit modderde zo een jaartje door, en dat kon zo niet langer. Ze wilden namelijk wel verkopen, maar niet aan ons. GroenLinks OudWest diende een motie in om de af te stoten panden in OudWest aan de verenigde huurders aan te bieden. Daar hebben wij op ingehaakt, en hebben gebruik gemaakt van de inspraak mogelijkheid die ons geboden werd. Kortom, in december hoorden wij dat we een bod konden doen, mits we er 'voor februari uit zouden zijn'. Absurd, maar we hebben de mogelijkheid aangegrepen. Uiteindelijk is het op 31 juli overgedragen aan vereniging Eerste Hulp Bij Kunst, de gebruikersvereniging van OT301. De laatste weken vpoor die overdracht is, zoals het al jaren ging, toch nog bijna stukgelopen, en werd er een aantal keer gedreigd de stekker er uit te trekken. Eens een kraker altijd een kraker, zo lijkt de politiek te denken. Maar goed, EHBK, heeft bij de Triodosbank een hypotheek afgesloten, die hopelijk onder het Cultuurfonds wordt ondergebracht. We zijn daarvoor voorgedragen. Er is naast de ruim half miljoen dat het pand ons gekost heeft ook een bedrag vrijgemaakt om een grondige renovatie te kunnen plannen. Er wordt nu gezocht naar een architect. In dit project gaat alles gestaag, maar door. Langzaam veranderen dingen, en zo worden we steeds professioneler zonder ons karakter en onze autonomie te verliezen. Ere wordt zo ook weinig subsidie aangevraagd, we proberen zo veel mogelijk alles zelf te organiseren, ook financieel, en daar zijn we trots op. Belangrijk is dat we zo veel mogelijk mensen in Amsterdam kunnen faciliteren, via de ateliers en de publieke functies die we hebben. Dat werkt want dagelijks maken honderden gebruik van een van onze projecten in het gebouw. De synergie die daaruit ontstaat is verassend en enerverend. Het publiek voor de evenementen die we organiseren kan nog wel groeien, maar goed, groei is altijd goed. We slaan een nieuwe weg in, die van een zekere toekomst. Dat maakt alles anders. Er wordt hard gewerkt aan professionalisatie, want eigenlijk zijn we (nog) geen professionals, maar we doen wel goede dingen. 14 November 1999 is het pand gekraakt. Dat is 7 jaar geleden. Dat vieren we. 10 en 11 november zijn er een hoop vrienden die dat met ons willen vieren. Vrijdag de bands en zaterdag een ouderwets MONONOM feest. Het wordt een pracht-feest, dat je niet kunt missen. Kom op tijd, er is geen voorverkoop. Dierck Roosen voorzitter EHBK