Ambtenaren Rotterdam betrokken bij fraude poppodium Waterfront

Vader en zoon Kan sturen voor 8 miljoen aan onrechtvaardige facturen

Flip Kloet ,

Uit een onderzoek naar de fraude rondom het Rotterdamse poppodium Waterfront blijkt dat er voor ruim 8 miljoen aan ongegronde facturen is gedeclareerd bij de gemeente. Ook concludeert het onderzoeksteam van SBV Forensics dat er elf Rotterdamse ambtenaren nauw betrokken waren bij het mogelijk maken van de fraude. Twee medewerkers staan op non-actief en de gemeente doet aangifte tegen hen bij de rijksrecherche. De rol van de negen anderen wordt nog onderzocht.

Het pand aan de Boompjeskade kent een lange historie van overnames en nieuwe ondernemers die telkens grootse plannen voor het pand hadden. Uiteindelijk werd het pand verhuurd aan Göksel Kan en zijn vader. Zij stuurden in totaal voor 8,6 miljoen euro aan dubbele en foutieve facturen voor renovaties en verbouwingen die niet of nauwelijks plaatsvonden.

Van het geld werd slechts 300.000 euro gebruikt voor daadwerkelijke verbouwingswerkzaamheden. De gemeente startte pas na vijf jaar een onderzoek en klaagde de huurders aan. Vooral de omvang van het schandaal maakt diepe indruk. In het rapport meldt de recherche dat er op de afdeling vastgoed niet gereageerd werd op tips dat de verbouwingskosten zo uit de hand liepen. 'Er is nauwelijks tegen opgetreden en als de juiste vragen wel werden gesteld, werd er niet doorgepakt.'

Uit het rapport blijkt dat een beperkt aantal medewerkers actief heeft bijgedragen aan de fraude door het huurder en aannemer te faciliteren en intern informatie achter te houden. De gemeente heeft aanwijzingen voor het fraudespel niet goed opgepakt. In 2010 werd er namelijk al gewaarschuwd voor de familie Kan door oud-personeel van Waterfront dat niet werd uitbetaald en geïntimideerd.