NVPI: Inkomsten uit streaming verdubbeld in 2013

Branchevereniging meet voor het eerst omzet ipv consumentenbesteding

Atze de Vrieze ,

2013 was een goed jaar voor de platenindustrie, zo meldt branchevereniging NVPI. De verkoop van fysiek product en downloads daalde weliswaar, maar dat werd goedgemaakt door de stijging van de inkomsten uit streams. Maar liefst 113,5% was die stijging. In 2013 werd 38 miljoen omgezet door diensten als Spotify en Deezer. Het is het eerste jaar dat de muziekmarkt als geheel weer iets groeit.

Sinds Spotify in 2010 voet op Nederlandse bodem zette, zit streaming duidelijk in de lift, zodanig dat dit jaar voor het eerst het verlies aan fysieke verkopen gecompenseerd wordt. Daarbij moet opgemerkt worden dat de NVPI per dit jaar anders is gaan meten. Niet langer worden de consumentenbestedingen gemeten, maar de omzet van de aangeslotenen, oftewel de labels. Wie de jaarcijfers van vorig jaar naast die van dit jaar legt, ziet dan ook een opvallend verschil: onderzoeksbureau GFK rapporteerde in 2012 een stijging van 236% op het gebied van streaming, tot 29,6 miljoen euro. In de cijfers van dit jaar noteert NVPI bij 2012 17,8 miljoen.

Paul Solleveld van de NVPI verklaart: "Wij vonden de cijfers van GFK niet betrouwbaar genoeg, omdat ze geen rekening houden met inkomsten die door gratis diensten worden gegenereerd. Services als Spotify en Deezer bijvoorbeeld hebben een gratis variant, waarin de consument advertenties te horen krijgt. Hetzelfde geldt voor YouTube, dat tot vorig jaar niet meegenomen werd in de cijfers. Nu hebben we een inschatting gemaakt op basis van gerapporteerde omzet van de industrie. Het gaat dus niet zozeer om wat de consument uitgeeft, als wel om wat de labels omzetten. Puur op basis van consumentenbestedingen zien we nog een kleine min, op deze manier voor het eerst in jaren een plus."

Het gat tussen vorig jaar en dit jaar zou te verklaren zijn uit marges van de diensten. Volgens Solleveld sluit de NVPI met deze manier van meten aan bij de internationale marktcijfers. De cijfers  geven evengoed nog steeds geen compleet beeld van de inkomsten van labels. Zo zijn bijvoorbeeld inkomsten uit Buma en Sena niet meegerekend. Het verkopen van muziek aan bijvoorbeeld reclames of films, of het draaien op de radio, is alles bij elkaar een flinke bron van inkomsten. "Dat zijn geen inkomsten die direct betrekking hebben op de consument", zegt Solleveld.

Zoals verwacht is de fysieke markt dit jaar flink gedaald. 19,2 procent is een grotere daling dan we de afgelopen jaren gezien hebben, maar die is voor een groot deel te verklaren door het wegvallen van (het grootste deel) van winkelketen Free Record Shop. Volgens NVPI zit de verkoop van vinyl wel in de lift. In 2013 werd voor 7 miljoen omgezet aan platen, tegenover 6 miljoen een jaar eerder. Ook vinylperserij Record Industry in Haarlem meldde deze week aan 3voor12 een productiestijging van maar liefst 25%. In 2013 werden door het bedrijf 4 miljoen platen geperst (voor de internationale markt), tegenover 3,5 miljoen in 2012. De verwachting is dat die stijging doorzet.