‘Stichting BREIN jaagt met juridische truc op The Pirate Bay’

“Als BREIN zo doorgaat is er straks geen internet meer over”

Sjoerd Huismans ,

Stichting BREIN is op jacht naar aanbieders van open proxy’s waarmee torrentwebsite The Pirate Bay nog steeds bereikt kan worden. In januari zorgde BREIN ervoor dat internetproviders Ziggo en XS4ALL The Pirate Bay voor hun abonnees blokkeerden. Maar via zogeheten proxy’s valt deze blokkade te omzeilen, en is de site nog steeds bereikbaar. Nu tracht BREIN met succes de aanbieders van deze proxy’s neer te halen door ze te bedreigen met een ex parte bevel, dat volgens advocatenkantoor SOLV onterecht is. De Nederlandse Piratenpartij staat in het vizier van BREIN: de partij wordt gesommeerd haar open proxy neer te halen, maar weigert vooralsnog. Voorzitter Dirk Poot: "Als wij daaraan zouden toegeven, zou BREIN dat onmiddellijk uitspelen tegen vele andere particulieren.”

Een open proxyserver werkt als volgt: de server staat verbindingen toe van gebruikers van willekeurige IP adressen. Een blokkade van de gebruikers van een bepaalde internetprovider kan op deze manier omzeild worden, en The Pirate Bay kan via deze open proxy’s nog steeds bezocht worden. Voor BREIN een doorn in het oog, en daarom richtte de stichting haar peilen op aanbieders van deze open proxy’s. De stichting won een rechtzaak tegen tpb.dehomies.nl. De twee tieners die deze site aanboden moesten hun activiteiten staken op straffe van een boete van €1000,- per dag. Ook andere aanbieders als Remastered.nl, en Alwaysapirate.org gooiden de handdoek in de ring toen BREIN ze met deze uitspraak bedreigde.

Ex parte bevel
BREIN kreeg deze aanbieders op de knieën middels een zogenaamd ex parte bevel, een verstrekkend middel dat houders van intellectuele eigendomsrechten in staat stelt een einde te maken aan een dreigende inbreuk. Dit bevel is onterecht toegewezen, vindt advocatenkantoor SOLV. SOLV omschrijft een ex parte bevel als een “superkort” geding, waarbij de wederpartij niet wordt gehoord. “De partij tegen wie het bevel zich richt, kan dan niets anders doen dan gehoor geven aan het verbod, anders verbeurt hij de dwangsommen” schrijft SOLV op zijn website. Omdat de gevolgen zo verstrekkend zijn, mag een ex parte bevel alleen toegewezen worden als het om een spoedeisend geval gaat, waarbij de schade voor de rechthebbende onherstelbaar is en er sprake is van een zeer duidelijk inbraakgeval.

“Ongegrond”
BREIN voerde twee redenen aan waarom de aanbieders van open proxy’s volgens haar illegale activiteiten ontplooit. De eerste reden is dat de aanbieders tussenpersonen zijn wier diensten gebruikt worden om inbreuk te maken op auteursrechten. Reden twee: de aanbieders maken zelf inbreuk omdat ze The Pirate Bay via de open proxy’s toegankelijk maken.

Allebei deze redenen zijn ongegrond, zegt SOLV. “Het ex parte verbod kan volgens de wet namelijk alleen gegeven worden tegen de partij die zelf inbreuk maakt. Dat betekent dat een ex parte verbod per definitie niet tegen een tussenpersoon kan worden gegeven.” Ook het tweede argument snijdt geen hout volgens SOLV. Hoe kan iemand zowel tussenpersoon als inbreukmaker zijn?, vraagt het advocatenkantoor zich af. De twee grondslagen sluiten elkaar dus uit. Bovendien maakt de Pirate Bay zelf niet eens inbreuk op auteursrechten, zo bepaalde de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam al eerder in de zaak van BREIN tegen The Pirate Bay.

SOLV gelooft niet dat zijn bezwaren ergens toe zullen leiden: “Dit is achteraf praten. Het probleem van een ex parte bevel is nu juist dat je deze argumenten niet kan aanvoeren, je kunt immers geen verweer voeren.”

“Volledig partijdig”
Directeur van BREIN Tim Kuik is niet verbaasd over de bezwaren van SOLV. “SOLV is de advocaat van Ziggo en XS4ALL, en dus volledig partijdig. Het verbaast me niets dat ze hiermee komen, ze zijn tegen alles wat wij doen.” De directeur wil inhoudelijk niet reageren op de bezwaren, maar zegt wel dat er bezwaar gemaakt kan worden tegen de uitspraak. “Wij hebben een verzoeksschrift ingediend, wat door de rechter is toegewezen. Als iemand het daar niet mee eens is, kan diegene gewoon naar de rechter stappen.”

Milica Antic van SOLV zegt dat dit door het ex parte het niet het geval is. “Het hele probleem is juist dat degene die wordt aangeklaagd niet wordt opgeroepen en geen recht heeft om verweer te voeren. Het enige wat je dan nog kunt doen is een kort geding aanhangig maken om het bevel onterecht te verklaren. Maar dat is heel kostbaar; de meeste mensen hebben helemaal geen geld om een kort geding te voeren. In afwachting van de uitkomst moeten ze bovendien wel aan het bevel voldoen, anders verbeuren ze hoge dwangsommen. En meestal kom je weer bij dezelfde rechter uit in het kort geding, dus is de uitkomst waarschijnlijk hetzelfde.”

Er is dan nog één andere mogelijkheid, zegt de advocate: “Je kunt de rechter in het kort geding wraken, en daarmee zeggen dat hij partijdig is.” Was de rechter in dit geval partijdig? "Het is duidelijk dat BREIN speciaal heeft gekozen voor de rechtbank Den Haag; die rechtbank staat erom bekend rechthebbenden gunstig gezind te zijn." Maar het gaat Antic te ver om te zeggen dat de rechter partijdig was. “Ik ga uit van de onpartijdigheid van de rechters.” 

Piratenpartij
Er is nog één aanbieder die weerstand blijft bieden: de Nederlandse Piratenpartij. Ook zij biedt een open proxy aan (tpb. Piratenpartij.nl), maar weigert deze neer te halen. Om dit aan BREIN duidelijk te maken stuurde de partij BREIN een brief verpakt in een torrent-file. “De eisen van BREIN zijn belachelijk” zegt voorzitter Dirk Poot tegen TorrentFreak. “Een private lobbyorganisatie zou het niet toegestaan moeten zijn het internet te censureren. We zijn ook verbaasd door het ex parte bevel. Als wij daaraan zouden toegeven, zou BREIN dat onmiddellijk uitspelen tegen vele andere particulieren.”

De klopjacht van BREIN is volgens Poot niet alleen onterecht, maar ook zinloos. “Er is een overvloed aan open proxy’s te vinden op het internet. Op bijna elke daarvan is The Pirate Bay te bereiken, zelfs met één enkele URL. En als je bereid bent wat meer moeite te doen, zijn er nog vele andere manieren om de site te bereiken.” De voorzitter van de Piratenpartij is bezorgd: “Als BREIN zo doorgaat is er, tegen de tijd dat de stichting haar doel van het ontoegankelijk maken van The Pirate Bay bereikt heeft, geen internet meer over. In hun moralistische ijver brengen ze wezenlijke schade aan een vrij en open internet toe.”