Poppetitie SP moet wakker schudden Poppetitie SP moet wakker schudden

“SP is zeker géén roepende in woestijn”

Poppetitie SP moet wakker schudden

“SP is zeker géén roepende in woestijn”

Een onzinnige publiciteitsstunt of een doordachte en betrokken schreeuw om aandacht. De Socialistische Partij (SP) startte afgelopen zaterdag een online-petitie voor de Nederlandse popsector. Wat zijn de reacties?

“SP is zeker géén roepende in woestijn”

Maandag berichtten wij over de online petitie die de SP is gestart om in de kunstennota van minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aandacht te krijgen voor popmuziek uit Nederland. 3VOOR12 belde een rondje voor enkele reacties.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) laat in een eerste reactie weten nog steeds achter de voortgangsrapportage van 2006 te staan. Hierin staat dat het ministerie, op verzoek van de SP bij de diverse fondsen voor de podiumkunsten aandacht heeft gevraagd voor het zogenaamde Canada Music Fund (CMD)-model. Dit Canadese voorbeeld omvat een brede overkoepelende financiële steun aan nationale artiesten. Het ministerie ziet geen argumenten vóór een algeheel overkoepelend fonds voor Nederlandse popmuziek. Over voortzetting van financiële steun aan MusicXport.nl zal dit najaar of begin volgend jaar worden gesproken.

Het Nationaal Pop Instituut (NPI) reageert verbaasd op het bericht. Davidse: “Normaal word ik wel even gebeld wanneer er iets aan komt. Het is een beetje vreemde timing, de nieuwe Kunstennota wordt pas eind 2008 behandeld.” Davidse benadrukt dat het NPI blij is met elke aandacht vanuit de kamer en wijst erop dat de popwereld van nature geen sterke lobbykrachten kent. Zoals vandaag ook op 3VOOR12 is te lezen, blijkt MusicXport.nl tot 2010 gered. Het fonds dat Nederlandse bands steunt in hun pogingen het buitenland te veroveren kent een dip in subsidieaanvragen en weet de gelden te spreiden over 2008 en 2009. Het NPI hoopt dat na 2009 MusicXport.nl weer op een vaste financiële injectie van OCW kan rekenen. Davidse: “Deze situatie van geld schrapen en schuiven houd je natuurlijk niet eeuwig vol.”

Peter Smidt, van BUMA Cultuur, denkt dat hernieuwde aandacht de enige juiste aanpak is. “De SP is zeker géén roepende in de woestijn. Er ís draagvlak in de kamer, de SP is alleen de partij die de kar moet blijven trekken.” BUMA Cultuur heeft in het verleden raar opgekeken van toezeggingen en handreikingen door het ministerie van OCW. Bijvoorbeeld na het bespreken van de nota ‘Oorstrelend en Hartverwarmend’. Toenmalig staatssecretaris Medy van der Laan kwam toen onverwachts met zes ton voor een videoclipfonds. “Het is als een kind dat een spoortrein voor zijn verjaardag vraagt en een pyjama uitpakt,” schampert Schmidt. Soms moeten bewindvoerders weer even wakker geschud worden. Volgens Smidt is OCW nu vooral bezig met de omvorming van de verschillende fondsen. De actie van SP kan het ministerie weer even bij de les houden. BUMA Cultuur gelooft in de politieke aanpak en wijst op een gebrek aan lobbytraditie binnen de popsector. “De SP pleit voor een duidelijke en integrale aanpak. Het zou met deze aanpak zomaar kunnen dat er in de toekomst zelfs minder subsidiegeld nodig is.”

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12