Leveranciers blanco cd’s en dvd’s stappen uit onvrede hoge heffing naar rechter

Beemsterboer (directeur Stichting De Thuiskopie): “Als wij overbodig zouden zijn, zou dat ook prima zijn”

Leveranciers van blanco cd’s en dvd’s gaan naar de rechter. Zij stellen dat de auteursheffing in Nederland stukken hoger is dan in een aantal omringende landen, waardoor veel blanco cd's en dvd's illegaal naar Nederland worden geimporteerd. "Je moet audio cd's goed beveiligen", zegt Stobi, de belangenvereniging van leveranciers. En het zijn juist weer enkele leveranciers die beveiligingen ontwikkelen.

Beemsterboer (directeur Stichting De Thuiskopie): “Als wij overbodig zouden zijn, zou dat ook prima zijn”

“Je kunt consumenten niet verbieden voor thuisgebruik een kopie te maken”, aldus Andre Beemsterboer, directeur Stichting De Thuiskopie. Hij reageert daarmee op de stelling van een twintigtal leveranciers van blanco cd’s en dvd’s dat de heffing op die dragers zou moeten worden afgeschaft omdat platenmaatschappijen tegenwoordig in staat zijn hun producten te beveiligen. De leveranciers, waaronder Sony, Philips en Mmore stappen woensdag naar de rechter. Beemsterboer: “Zo’n proces is natuurlijk hun goed recht.” De leveranciers klagen ook dat de heffing te hoog is in vergelijking met ons omringende landen. Beemsterboer: “Die vergoeding bestaat sinds 1991 en kwam tot stand na overleg tussen rechthebbenden en de industrie.” Branchemanager Swolfs van Stobi, Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers: “Wij pleiten voor een zo laag mogelijke heffing. De kleine leveranciers die bij ons zijn aangesloten, zijn door de hoge heffingen de klos. Er worden veel blanco cd’s vanuit onze buurlanden illegaal geïmporteerd. In Engeland kennen ze helemaal geen heffing en in Duitsland is deze stukken lager. Wij pleiten ook voor beveiliging van cd’s. Zo komt de vergoeding voor de auteur direct bij hem terecht en niet via een heffing op blanco cd’s. Je zet je auto toch ook niet onbeveiligd ergens neer?” Overigens is het niet Stobi dat de dagvaarding morgen neerlegt. Swolfs: “Dat doet onze achterban op eigen initiatief. Ik heb daar wel het volste begrip voor.” Beemsterboer ziet de rechtzaak met vertrouwen tegemoet: “Als het beveiligen van cd’s en dvd’s goed zou gebeuren, zou Stichting De Thuiskopie overbodig zijn. Dat zou ook prima zijn.” Ook Wouter Rutten van de NVPI, de brancheorganisatie van de platenindustrie, ziet voorlopig nog wel een toekomst voor Stichting De Thuiskopie: “De leveranciers die nu naar de rechter stappen gaan voorbij aan de systematiek. De afspraken die gelden zijn gemaakt op basis van wettelijk gebruik. Neemt het gebruik af, neemt ook de heffing af. De systematiek voorziet daarin. Je kunt dus niet zomaar de heffing afschaffen.” Swolfs van Stobi denkt dat de rechtzaak nog wel eens grote gevolgen kan hebben: “De vergoeding voor auteurs op blanco dragers is in Europa nog helemaal niet harmonieus geregeld.” Of de leveranciers door middel van hun gang naar de rechtbank platenmaatschappijen willen aansporen al hun cd’s te beveiligen, denkt Rutten niet. “Sommige platenmaatschappijen willen niet beveiligen. Zij staan toe dat consumenten één of twee kopieën maken voor eigen gebruik.” Rutten denkt ook eerder dat de leveranciers van blanco dragers de muziekindustrie willen aansporen om nieuwe beveiligingstechnieken te ontwikkelen. Rutten: “Je kunt denken aan een beveiliging waarbij je slechts één kopie kunt maken. Zulke technieken moeten door de ICT-sector ontwikkeld worden. Er zitten grote bedrijven tussen die twintig leveranciers, die daar grote belangen bij hebben.”