Parkpop zwaar bekritiseerd in rapport

Privatisering leidt volgens nieuwe exploitant Ducos niet tot slechte samenwerking

Deze week is een kritisch rapport verschenen over de gang van zaken bij Parkpop, dat dit jaar geprivatiseerd wordt. De samenwerking tussen de huidige organisator Den Haag Marketing & Events (DHME) en de nieuwe exploitant Ducos zou slecht zijn. De kwaliteit van het festival is achteruitgegaan en privatisering van het gratis festival zou de toekomst ervan in gevaar kunnen brengen. Ducos en DHME weerleggen dat deels.

Privatisering leidt volgens nieuwe exploitant Ducos niet tot slechte samenwerking

De organisatie van Parkpop krijgt een flinke veeg uit de pan in het deze week verschenen rapport Out-sourcen Van Evenementen, waarin wordt gekeken hoe de privatisering van het gratis festival verloopt. De gemeente Den Haag heeft in evenementenbureau Ducos een nieuwe exploitant gevonden, terwijl het bureau Den Haag Marketing & Events (DHME) het festival blijft organiseren. Het afgelopen jaar hebben de bedrijven proef gedraaid en naar aanleiding daarvan is het rapport geschreven door onderzoeksbureau Risbo, dat is verbonden aan de Erasmus Universiteit. In het rapport staan nogal wat beweringen die schadelijk zijn voor het jaarlijkse evenement. Zo zou de organisatie bewust bezoekersaantallen overdrijven om de aanwezige politiemacht te rechtvaardigen en sponsors tevreden te stellen. Verder constateert Risbo dat het programma de laatste drie jaar aan kwaliteit heeft ingeboet en stelt het de vraag of de formule van Parkpop over drie jaar nog wel succesvol is gezien de concurrentie en de economische situatie. Ook zet het vraagtekens bij de privatisering danwel vercommercialisering, waardoor veel sponsors en leveranciers zouden kunnen afhaken of hun prijzen kunnen verhogen. Veel leveranciers leveren nu onder kostprijs om in een goed daglicht bij de gemeente te komen of om andere opdrachten binnen te krijgen. In het rapport is ook te lezen dat DHME de samenwerking met de nieuwe exploitant Ducos niet ziet zitten. Meermalen is te lezen dat het bedrijf de benodigde expertise niet in huis heeft. Bovendien wekken medewerkers de indruk dat Ducos er op uit is om zoveel mogelijk kostenbesparingen door te voeren. Zo zou Ducos het programmabudget voor de editie van het afgelopen jaar hebben teruggeschroefd van 105.000 euro naar 67.000 euro. De directeur van Ducos, Guus Dutrieux, is tevreden over het rapport. “Ik ben het er mee eens dat de wijze van uitbesteden accurater had gekund. We zijn verder bezig om de aanbevelingen uit het rapport over te nemen. De weergave over Ducos is subjectief en soms negatief, het is jammer dat dit niet weerlegd wordt.” Toch heeft Dutrieux begrip voor de uitspraken. “Als je al 25 jaar voor hetzelfde bedrijf werkt, en opeens komen er grote veranderingen, dan is het logisch dat zulke emoties ontstaan. In het begin zijn er ook wat strubbelingen geweest. Maar dat is een momentopname. Ondertussen is de samenwerking juist heel goed.” Pieter Rijntjes, directeur van DHME, onderschrijft dat. Toch staan er volgens Dutrieux wel wat onwaarheden in het rapport. Over het ontbreken van expertise bijvoorbeeld. Dutrieux is zelf al sinds het begin van Parkpop bij het festival betrokken terwijl Ducos een evenementenbureau is dat festivals organiseert als het Dunya festival en zomercarnavals. Ook heeft Ducos niet gepleit voor een kostenbesparing op het programmabudget. “Wij hebben juist voorgesteld om meer programmabudget te creëren. Het budget is al sinds jaar en dag te klein. Voor de komende editie is 120.000 euro beschikbaar, het dubbele bedrag”, aldus Dutrieux. Ook dat bevestigt Rijntjes. Dutrieux stelt ten slotte dat Parkpop inhoudelijk een impuls nodig heeft en het programma geactualiseerd moet worden. Alle partijen zijn het er over eens dat de editie van 2004 niet goed was.