Linde Schöne stemt schaamteloos op zichzelf als Song van het Jaar!