Eindexamenjournaal - College voor Examens: "We kijken nu hoe we zo snel mogelijk vervangende examens kunnen verspreiden"