3voor12 belt over het plan voor straatmuzikanten in Rotterdam