Utrechts Muziekpaleis wankelt opnieuw Utrechts Muziekpaleis wankelt opnieuw

Tivoli verwijt SJU Jazz 'bestuurlijk amateurisme van de eerste klasse'

, Atze de Vrieze Redactie 3VOOR12,

Utrechts Muziekpaleis wankelt opnieuw

Tivoli verwijt SJU Jazz 'bestuurlijk amateurisme van de eerste klasse'

Atze de Vrieze Redactie 3VOOR12, ,

Sinds Tivoli een aantal weken geleden voor het eerst openlijk stelling innam rond het Utrechtse Muziekpaleis, is de beer los. De gewenste fusie van Tivoli, Vredenburg en SJU naar het nieuwe verzamelgebouw lijkt verder weg dan ooit. De Gemeente Utrecht en Tivoli lieten dinsdag weten dat de voorbereidingen van de nieuwe organisatie afgerond zijn. Maar nu is het SJU Jazz, de kleinste partner in het geheel, dat zijn kont tegen de krib gooit.

Tivoli verwijt SJU Jazz 'bestuurlijk amateurisme van de eerste klasse'

Sinds Tivoli een aantal weken geleden voor het eerst openlijk stelling innam rond het Utrechtse Muziekpaleis, is de beer los. De gewenste fusie van Tivoli, Vredenburg en SJU naar het nieuwe verzamelgebouw lijkt verder weg dan ooit. De Gemeente Utrecht en Tivoli lieten dinsdag weten dat de voorbereidingen van de nieuwe organisatie afgerond zijn. Maar nu is het SJU Jazz, de kleinste partner in het geheel, dat zijn kont tegen de krib gooit. Bestuurslid Peter Vermeulen van SJU spreekt van ‘onbetrouwbare bestuurders’. Volgens hem probeert Tivoli het fusieproces te manipuleren en de macht naar zich toe te trekken. Grootste struikelblok voor SJU is de verdeling van de bestuurszetels. Tivoli heeft in eerst een aantal weken geleden aangegeven niet klaar te zijn voor de fusie, maar heeft nu achter de schermen druk onderhandeld, aldus SJU. In het bestuursmodel waarover overeenstemming bereikt is, zou SJU 'niet meer of marginaal' participeren. Volgens SJU is tot nu toe altijd sprake geweest van een gelijkwaardige samenwerking, in bestuurszetels uitgedrukt in 3x2. Tivoli en de Gemeente zijn het nu eens over een 3-3-1 verdeling. Vermeulen: “Nu gaat toch het bier de boventoon voeren. Ja, Tivoli heeft een veel hogere omzet dan SJU. Maar we zijn altijd uitgegaan van een bestuur op artistieke gronden.” Voor Vermeulen is op dit moment een onafhankelijke toetreding tot het Muziekpaleis een logische optie: "Wij hebben daar een prachtige zaal. Die geven we niet zomaar op." Bestuursvoorzitter Berry de Vos van Tivoli heeft weinig begrip voor het standpunt van SJU. “SJU wil wel de verantwoordelijkheid, maar niet de aansprakelijkheid. Dat kan niet.” Het getuigt van bestuurlijk amateurisme om zo’n groot bedrijf alleen op artistieke gronden te willen besturen. Dan wordt het sowieso niets, en in een failliet podium kun je helemaal niet programmeren.” De Vos bestrijdt bovendien dat SJU buiten de gesprekken is gehouden. “SJU is bij alle gesprekken aanwezig geweest. Die gesprekken stonden nota bene allemaal onder leiding van de burgemeester. De persverklaring is vrijdag naar SJU gestuurd, zaterdag hebben ze nog aanvullingen gekregen." “Gelijkwaardig is niet hetzelfde als gelijk”, beaamt wethouder Harm Janssen, verantwoordelijk voor het stationsgebied. Hij onderschrijft de lezing van Tivoli. “Over de bestuursvorm is nooit een definitief besluit genomen. Er is wel sprake geweest van een 3x2 model, maar vanaf het begin hebben bepaalde partijen daar bezwaar tegen aangetekend. De discussie over SJU als onafhankelijke organisatie in het Muziekpaleis is voorlopig niet aan de orde. De 3-3-1 model is een heel goed en realistisch compromis. De deur staat nog altijd wagenwijd open voor SJU.”
advertentie
Tags
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Utrecht