Uitbreiding 013 ontvangt steun van college

7,7 Miljoen euro gereserveerd in programmabegroting 2014

Jenny Janssens ,

Uit een analyse van de financiële situatie en marktpositie van Poppodium 013 is eind 2012 gebleken dat voor het behoud van zijn topstatus een flinke koerswijziging nodig is. Zonder deze koerswijziging en een flinke verbouwing zou 013 mogelijk in financiële problemen komen. Afgelopen vrijdag is bekend geworden dat het college de raad heeft voorgesteld om 7,7 miljoen euro te reserveren voor 013 om de herpositionering in de popmarkt te realiseren.

Wethouder Marjo Frenk van Cultuur vindt vanwege de betekenis van 013 voor het stedelijke vestigingsklimaat deze investering noodzakelijk. Het behouden van een top-10 positie voor cultuuraanbod is een van de hoofddoelstellingen in de Cultuuragenda 2011-2016 en Poppodium 013 speelt daarin een belangrijke rol. Directeur van 013 Frens Frijns reageerde dolgelukkig op het voorstel van het college: ‘’Wat fantastisch dat de gemeente op deze manier het belang van 013 voor de stad onderschrijft. Hiermee kunnen we onze nationale positie in de toekomst behouden en versterken. We hebben er zin in!’’

Poppodium 013 heeft een verbouwing in twee fasen voorgesteld. Fase één moet het achterstallig onderhoud van de Jupiler Zaal verhelpen en moet de Kleine Zaal samenvoegen met Stage01 om de capaciteit te vergroten. In fase twee wordt de capaciteit van de Jupiler Zaal uitgebreid van 2200 naar 3200 bezoekers. Volgens de directie van 013 kan hiermee hun toppositie in het Nederlandse popcircuit behouden blijven, en daarmee zijn betekenis voor het Tilburgse vestigingsklimaat.