BIRD en Popunie toch gered met geld in Rotterdams Cultuurplan 2013-2016

College B&W gaat in tegen enkele negatieve adviezen van de RRKC

Ingmar Griffioen ,

Jazzpodium BIRD en popkoepel Popunie lijken gered dankzij een subsidietoekenning in het Rotterdamse Cultuurplan voor 2013-2016. Het College van B&W gaat daarmee in tegen de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) die adviseerde om beide subsidie-aanvragen af te wijzen. Dat geldt ook voor Grounds (WMDC), Jazz International Rotterdam en Music Matters. Verder volgt wethouder Antoinette Laan in grote lijnen de RRKC-adviezen, wat betekent dat instellingen als Rotown, Metropolis, Motel Mozaique, WORM, het HipHopHuis en Baroeg grofweg dezelfde subsidie krijgen als in het vorige cultuurplan. De negatieve adviezen voor de inmiddels gesneuvelde De Nieuwe Oogst en (de recent heropgeleefde) Heidegger blijven overeind. De subsidiebedragen zijn nog niet definitief, in november 2012 moet de Gemeenteraad het Cultuurplan nog beoordelen.

De culturele sector van Nederlands tweede stad mag voor de komende vier jaar rekenen op 72 meerjarig gesubsidieerde organisaties uit een budget van 77,25 miljoen per jaar. Dat budget is 14% lager per jaar dan de vorige cultuurplanperiode. Volgens Laan waren "scherpe keuzes dan ook onvermijdelijk. De prioriteiten in het cultuurbeleid zijn een levendige (binnen)stad, talentontwikkeling en ondernemerschap". Laan bood het Cultuurplan vandaag namens het college aan de gemeenteraad aan.

Over Podiumkunsten en Podia schrijft de wethouder:
Het College hecht aan een breed en divers stedelijk aanbod van concerten en presentatiemogelijkheden, dat aansluit bij de diversiteit van het Rotterdamse publiek en wil in het bijzonder het middensegment van de popsector versterken. Dit betekent dat onder meer de Popunie, Jazzpodium BIRD, WMDC en Music Matters opgenomen zijn in het Cultuurplan. Daar waar de RRKC heeft gevraagd een apart bedrag te reserveren voor urban dance, heeft het College besloten dit bedrag te reserveren voor subsidies aan het “reserveslijstje” van de RRKC, in het bijzonder voor de muzieksector."

Voor het in de problemen geraakte Luxor Theater voorziet het college een grote uitdaging. "Het theater moet fundamenteel reorganiseren en de programmering zo ombuigen dat het theater commerciëler wordt." Voor die omslag vindt het College het geadviseerde subsidiebedrag van de RRKC ontoereikend. Daarom heeft het College de subsidie tijdelijk verhoogd. Niettemin is de subsidie voor de komende periode vergeleken met de vorige periode fors teruggebracht van zo'n 3,5 miljoen euro naar 1,1 miljoen.

Tijdpad
De gemeenteraad gaat naar verwachting de komende tijd met diverse instellingen spreken over het Cultuurplan 2013-2016. In oktober 2012 behandelt de raadscommissie voor Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport het plan in aanwezigheid van de wethouder Kunst en Cultuur. In deze periode vinden ook de hoorzittingen van de commissie plaats. Bij de begrotingsbehandeling in november 2012 zal de gemeenteraad gevraagd worden met het Cultuurplan 2013-2016 in te stemmen.

Links naar Cultuurplan Rotterdam 2013-2016 en RRKC advies