Adviesrapport Cultuurplan 2013-2016 gepresenteerd

Zeer moeilijke tijden voor Rotterdamse kunst en cultuur

Tekst: Florian Pak ,

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur brengt haar advies uit voor de subsidies over 2013 - 2016. In deze periode zal er 20 miljoen bezuinigd moeten worden ten aanzien van de vorige.

Afgelopen woensdag heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur haar advies uitgebracht aan de gemeente over de subsidieaanvragen voor de periode 2013 - 2016.
Het totale budget was van tevoren vastgesteld op 72.43 miljoen, waar dit in 2009 - 2012 nog 91,8 miljoen was. Een bezuiniging van bijna 20 miljoen.

In totaal zijn er 109 aanvragen gedaan door verschillende Rotterdamse kunst- en cultuurinstellingen, waarvan er 41 een negatief advies hebben gekregen.
Zo zijn onder andere de aanvragen van de Centrale Discotheek Rotterdam, De Wereld van de Witte de With, De Nieuwe Oogst, Gouvernestraat, Heidegger, BIRD, en de Popunie door de comissie afgewezen. Voor de Centrale Discotheek Rotterdam en BIRD  wordt wel een slag om de arm gehouden mocht er meer budgettaire ruimte komen. De hardste klappen zijn in dit advies voor het Luxor Theater. Waar 3,5 miljoen is aangevraagd is het advies 1,1 miljoen, welk voor de huurlasten nodig is.

Over de Nieuwe Oogst heeft de commissie het volgende commentaar: "De aanvraag is teleurstellend omdat die zich vooral concentreert op het podium en het daarop te realiseren muziekaanbod. Het poppodium begint langzamerhand wel wat te leven maar de home-base lijkt niet van de grond te komen" ook twijfelt met aan het ondernemerschap van de aanvragen en denkt dat men de verwachten inkomsten schromelijk overschat.

Gelukkig zijn er ook genoeg instellingen die wel hun aanvraag, zij het soms gedeeltelijk, gehonoreerd zien worden. Zo zal bijvoorbeeld Rotown met bijna hetzelfde budget mogen blijven werken, al was er meer gevraagd voor het organiseren van grotere concerten in de stad. "De Raad juicht de plannen van Rotown toe om een aantal grote concerten te organiseren, maar vindt geen onderbouwing voor het gevraagde bedrag voor die concerten"

Aangezien dit een advies is zullen er genoeg instellingen de komende tijd hun best doen om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen.

Voor het complete rapport klik hier
Wordt vervolgd!