“Geen nieuw poppodium in Rotterdam binnen 5 jaar” “Geen nieuw poppodium in Rotterdam binnen 5 jaar”

Rekenkamer doet onderzoek naar faillissement

, Fiona Fortuin

“Geen nieuw poppodium in Rotterdam binnen 5 jaar”

Rekenkamer doet onderzoek naar faillissement

Fiona Fortuin ,

Rotterdam hoeft niet binnen vijf jaar te rekenen op een nieuw poppodium. Het pand waar het voormalige WATT was gehuisvest, wordt door de gemeente niet meer geschikt geacht voor concerten. Een nieuwe locatie moet dus gevonden worden. De SP denkt dat zelfs het termijn van vijf jaar niet haalbaar is.

Rekenkamer doet onderzoek naar faillissement

De rekenkamer van gemeente Rotterdam zal onderzoek doen naar het faillissement van poppodium WATT. De raad stemde unaniem voor een motie om voor oktober het onderzoek te kunnen presenteren. Een uitspraak van PvdA raadslid Kuzu: “Met een onderzoek krijgen we WATT niet terug, maar dan kunnen we wel leren hoe het niet moet.”

Het is nog maar de vraag hoe, wanneer en of de stad binnen korte termijn wel weer een grootstedelijk poppodium zal hebben. Leefbaar Rotterdam durfde hardop in de gemeenteraads-vergadering te zeggen dit nog zeker vijf jaar zal duren. Het pand aan de West-kruiskade wordt niet meer geschikt geacht als functie. Volgens de SP is zelfs dat termijn niet haalbaar. Een motie van de oppositiepartij is donderdagmiddag verworpen. Daarin stelde SP voor om zo snel mogelijk te beginnen aan de zoektocht naar een nieuwe locatie en financiële dekking.  Volgens wethouder Laan (onder meer Cultuur) is dat echter niet haalbaar binnen korte tijd en de huidige financiële kaders. 

Tot er een nieuw podium kan verrijzen, wordt er een stichting opgericht om de lacune te dichten die is ontstaan. Deze stichting zal het geld beheren dat is vrijgekomen na het verdwijnen van WATT. De PvdA stelt voor dat deze stichting het subsidiegeld moet beheren en de programmering moet toetsen aan criteria. Een stichting dus, die zich gaat richten op popmuziek in de stad, losgekoppeld van huisvesting. Of zoals Leefbaar Rotterdam het verwoordt: “een kleine stichting waar het geld niet meer gaat naar huurbazen en bakstenen.” Voor het zomerreces moet het idee van een dergelijke stichting concreet zijn. De stichting behoort tijdelijk van aard te zijn. Maar de SP vreest dat de oprichting hiervan slechts de bouw van een nieuw podium op de langere termijn zal schuiven.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Rotterdam