Namens het ministerie van Onderwijs, Kunst en Cultuur heeft het Fonds Podiumkunsten extra steungeld uitgekeerd aan diverse poppodia vanwege de coronacrisis. Het Fonds verdeelde ruim 45 miljoen euro, voor de helft aan festivals en ensembles, de andere helft aan podia. Dordrecht werd niet overgeslagen, want zowel Kunstmin als Bibelot ontvangen een financieel steuntje in de rug.

Het Fonds Podiumkunsten steunt normaal gesproken grotere festivals en poppodia, dus veel kleine podia vreesden dat ze buiten de boot zouden vallen voor de extra steun. Grote popzalen krijgen nu maximaal 1 miljoen toegekend, kleinere zoals Bibelot en Kunstmin respectievelijk €122.144,- en €231.399,-. Deze bedragen worden toegekend onder de voorwaarde dat de gemeente de waarde van het podium onderkent en het bedrag van het Fonds Podiumkunsten verdubbelt.

Directeur David van Wijngaarden van Bibelot is erg blij met de financiële steun: “Als je bedenkt dat we in maart niet wisten of we in het najaar nog zouden bestaan, is dit een grote opluchting. We hebben een paar mensen van ons team moeten laten gaan, maar met deze extra steun kunnen we onze tekorten voor dit jaar dekken.”
 

Bibelot is voor 70% afhankelijk van eigen inkomsten, zegt van Wijngaarden. Omdat die door de coronacrisis wegvallen, is alle steun welkom. Maar die krijgt niet zomaar iedereen: “Voorwaarde voor het extra steungeld dat we nu krijgen is dat het betreffende instituut moet bewijzen van nationaal belang te zijn. Er is flink gelobbyd, en dat heeft dus wat opgeleverd, blijkt nu. Zowel Bibelot als Kunstmin hebben dit criterium behaald, en daar mogen we als stad dus hartstikke trots op zijn.”

Het Fonds Podiumkunsten beaamt dat deze extra bijdrage geen zekerheid voor de lange termijn biedt. Concerten zijn bijvoorbeeld wel weer mondjesmaat mogelijk, maar vanwege de coronamaatregelen is de capaciteit van een zaal vaak zodanig laag dat die geen geld opleveren. Hierdoor is de cultuursector erg noodlijdend en dat zal nog wel even zo blijven. Daarom hoopt het Fonds Podiumkunsten met het steungeld voor nu toch enigszins bij te dragen aan het behoud van podia.