Gemeente Enschede stelt Atak een ultimatum

Atakvoorzitter Brockhus: “Als we dit doen krijgen we een poppodium met weinig kwaliteit en financiële problemen”

Luc Tiehatten, ,

De gemeente Enschede en het poppodium Atak staan lijnrecht tegenover elkaar als het om het gebruik van de nieuw te bouwen B-zaal gaat. Die zaal gaat in plaats van puur poppodium nu een andere funktie krijgen: een multifunctionele zaal waarin ook andere activiteiten plaats kunnen vinden. Naast hoofdgebruiker Atak mogen ook andere organisaties beperkt gebruik maken van de ruimte. Een interview met Atak-voorzitter Paul Prockhus.

Atakvoorzitter Brockhus: “Als we dit doen krijgen we een poppodium met weinig kwaliteit en financiële problemen”

Voor het programma Podiumzweet van EnschedeFM belde ik woensdag 2 februari achtereenvolgens met de wethouder van cultuur Joop Hassink en met Paul Brockhus, de voorzitter van Atak. Met hen sprak ik over de problemen die zijn ontstaan bij de onderhandelingen tussen het poppodium Atak en de gemeente over deelname aan het nog te bouwen Muziekkwartier in Enschede. Het eerste deel was het interview met de wethouder. Dit is het interview met de voorzitter van Atak. Luc: Zou jij kort willen uitleggen wat het verschil is tussen wat de gemeente voorstelt en wat Atak wil? Paul: In het kort? Dat kan eigenlijk niet. Eén ding is duidelijk, het probleem gaat met name om de B-zaal. We zouden in het nieuwe muziekkwartier twee zalen krijgen, een C-zaal voor 300 mensen en een B-zaal voor 700 mensen. Het gaat er om dat de gemeenteraad ooit heeft afgesproken dat de popmuziek nieuwe huisvesting zou moeten hebben omdat de huidige huisvestiging toch echt niet meer kon, onder andere in verband met milieubeheer. Het college van burgemeester en wethouders heeft toen voorgesteld een B-zaal te bouwen, de gemeenteraad wilde daar toen een C-zaal bij. En zo werd het vastgesteld. Lange tijd later is in het koersdocument van de wethouder vastgelegd dat wij het primaat over die ruimtes zouden krijgen, dat wij eigenlijk vanuit onze eigen uitgangspunten die zouden mogen gebruiken wanneer wij dat zouden willen. Na een hele avond onderhandelen met twee ambtenaren is dat woord “primaat” er in gekomen met een duidelijke betekenis: jullie hebben het beheer en de zeggenschap over die ruimtes maar we spreken wel een bepaald deel medegebruik van de andere partners van het muziekkwartier af. Wij dachten toen dat de coöperatie een soort platform zou worden van alle deelnemende organisaties aan het muziekkwartier met ieder zijn eigen basisinbreng, samen de ruimtes beheren en schoonmaken, energie inkopen en dergelijke. Maar toen de statuten afkwamen van die coöperatie bleek ineens dat het primaat bij de coöperatie zelf lag, de coöperatie werd dus niet een platform maar een eigen entiteit. Met een eigen directeur enzovoort. En toen kwam het: de B-zaal werd ineens van een popspecifieke zaal een multifunctionele zaal. Luc: Daar sprak ik net met de wethouder ook over en die zei dat dat gewoon inhoudt dat jullie een jaar van tevoren weten op die en die datum is, en helemaal niet veel dagen, de zaal al besproken voor theater of iets anders. Paul: Maar ik heb het nu nog even over de fysieke bouw van de zaal. Luc: Maakt het voor het bouwen van de zaal dan uit of er popmuziek of klassieke muziek in geprogrammeerd gaat worden? Paul: Ja, qua akoestiek en qua routing bijvoorbeeld, hoe je bij de bar komt dus. Bij ons wordt in de zaal drank geschonken in tegenstelling tot bij theatervoorstellingen. Dat is al eens getest bij de Melkweg (popzaal in Amsterdam, red.). Bij een verkeerde opzet van de zaal scheelde dat 15% van de inkomsten. Dat scheelt nogal wat want wij moeten 85% van het budget zelf verdienen. Wij krijgen maar €120.000 subsidie en we zitten met partners die miljoenen subsidie krijgen. Nu is dus beslist dat er een multifunctionele zaal komt met allerlei gevolgen voor de inrichting. Luc: Volgens de wethouder zijn jullie slechts een paar dagen per jaar de zaal kwijt aan een andere gebruiker en dat weten jullie ruim van te voren. Geen probleem toch? Paul: Nou, Podium Twente moest ineens ook 85 dagen per jaar de zaal gaan gebruiken. In totaal worden onze zalen 260 dagdelen per jaar door anderen gebruikt in een periode van 10 maanden. Van de 1650 dagdelen dus 260 door anderen. Toen wilde de gemeente het conservatorium en de muziekschool er uit maar dat wilden wij niet want daar werken we hecht mee samen, bijvoorbeeld met de popacademie. Toen gingen we scherp kijken naar de dagdelen van Podium Twente en toen bleek dat 30 van hun dagdelen programmering is die wij doen, dat is wereldmuziek en jazz, in het nieuwe poppodium gaan we breder programmeren. Dat kunnen we eindelijk gelukkig eens. Dus dat konden we wel overnemen van Podium Twente. Verder wilden ze stand-up comedian en cabaret doen en daar hoeft de zaal niet voor aangepast te worden. Dus uiteindelijk voor zo’n 27 dagen per jaar gaan ze anderhalf miljoen investeren in die zaal om hem multifunctioneel te maken. Dat is meer dan gepland. Luc: De wethouder heeft jullie een ultimatum gesteld. Voor 15 maart moeten jullie akkoord gaan. Het is slikken of stikken. Paul: We zitten echt in een Damocles-situatie. Als we dit doen krijgen we een poppodium met weinig kwaliteit en financiële problemen, zo’n tekort van twee ton. En als we het niet doen worden we er uit gekickt. Luc: Wat is jullie plan? Wat gaan jullie doen? Paul: We gaan nu naar de gemeenteraad en die moet maar beslissen. We hebben nog een mediation (= bemiddeling, red.) aan de wethouder voorgesteld maar dat wil hij niet meer. Dat heeft hij afgewezen omdat hij dacht dat we dat voor een rechtszaak wilden gebruiken. De wethouder heeft weinig vertrouwen in ons en dat is lastig en op een gegeven moment houdt het dan op. Luc: Wanneer gaat de raad beslissen? Paul: Maandag (7 februari, red.) komen ze bij elkaar om hierover te praten en wij zullen dan spreektijd aanvragen en dan hoop ik dat de gemeenteraad goed naar onze argumenten gaat luisteren. Luc: Wordt het niet tijd om de achterban van Atak te mobiliseren middels een actie, een demonstratie of iets dergelijks? Zodat de gemeente en vooral de wethouder weet dat Atak leeft bij mensen en dat hij niet zo maar kan zeggen; 'we kunnen ook wel zonder Atak en die vrijwilligers die stappen toch ook wel gewoon over naar een nieuw poppodium.' Gaan jullie die achterban mobiliseren? Paul: We hebben tegen die vrijwilligers gezegd: We staan schaak. De raad moet gaan bekijken of we mat worden gezet. We kunnen nu hard gillen maar daar zit de wethouder op te wachten die wil het liefst dat wij een rel gaan forceren. Zijn beeld is dat Atak altijd eerst met een rel zal beginnen, omdat hij ons niet vertrouwd. Luc: Denk je dat? Ik denk dat hij er op gokt dat hij er mee weg komt. Paul: Hij heeft het letterlijk zo gezegd, “jullie gaan zeker weer een rel organiseren.” Maar we gaan op een gepaste tijd, we hebben eerst maandag de commissie vergadering en 7 maart de raadsvergadering, op een gepaste tijd zullen de vrijwilligers losbarsten. Dat hebben ze gisteren ook aangegeven. Maar wij hopen eigenlijk dat het in gesprekken nog op te lossen is. Luc: Volgens mij is het verschil tussen wat jullie willen helemaal niet zo heel erg groot. Paul: Nou, dat is groter dan je denkt. Daar zouden we meer op in kunnen gaan. Het is ingewikkeld, er zitten veel aspecten aan. En het gaat er eigenlijk om of je een poppodium goed kan laten draaien met de voorwaarden die de gemeente stelt en wij oordelen van niet. Luc: Veel succes in ieder geval, misschien komen we in een latere uitzending hier nog wel een keer op terug. Bedankt voor je uitleg.