Poppodium Atak ontslaat vier medewerkers waaronder programmeur Arris Roordink

Bestuur van Atak neemt drastische maatregelen na een reeks negatieve financiële resultaten

Ron van den Boom, ,

Het gaat niet goed met Atak. Ondanks een spannende programmering in het afgelopen jaar werd 2003 evenals de twee jaren daarvoor met een negatief financieel resultaat afgesloten. Ook de eerste maanden van 2004 hebben het tij niet kunnen keren. Reden voor het bestuur om vier vaste medewerkers de laan uit te sturen.

Bestuur van Atak neemt drastische maatregelen na een reeks negatieve financiële resultaten

Het leek zo goed te gaan met Atak. De ware muziekliefhebber kwam het afgelopen jaar steeds meer aan zijn trekken door een spannende programmering met grote namen op het gebied van dancemuziek zoals Robert Hood, Ed Rush en Ken Ishii. Maar ook de liefhebber van de betere popmuziek werd op zijn wenken bedient met het optreden van het Noorse Kaizer’s Orchestra als één van de vele hoogtepunten. Toch heeft dit alles niet kunnen voorkomen dat 2003 wederom afgesloten werd met een negatief financieel resultaat. In een brief aan de gemeente stelt het bestuur dat de tekorten onder meer te wijten zijn aan de sterk gestegen lasten betreffende veiligheid en regelgeving. Ook zijn er beperkingen gesteld aan gebruik van het gebouw door de wet milieubeheer. Meerdere activiteiten betekent meer inkomsten, zodat de vaste kosten minder zwaar op het budget drukken. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers zou een uitbreiding van de programmering makkelijk hebben kunnen dragen, maar door de wet milieubeheer is de grens aan het gebruik van het pand voor geluidsdragende activiteiten bereikt. Een andere belangrijke kostenpost zijn de proceskosten voor de nieuwbouw die in 2008 gereed zou moeten zijn. Atak wordt onderdeel van het nieuwe muziekkwartier dat in dat jaar zijn deuren open zal stellen voor het publiek. Slechts 20 procent van deze proceskosten worden gecompenseerd, het overige deel komt voor rekening van Atak. De ontwikkelingen in de komende jaren ziet het bestuur ook somber tegemoet. Stijgende loonkosten, het verdwijnen van de Enschede Pas (een systeem waarbij de financieel zwakkeren voor een gereduceerd tarief concerten en activiteiten in Enschede bij kunnen wonen), het verdwijnen van de landelijke subsidieregeling voor poppodia en het achterwege blijven van de gemeentelijke inflatiecompensatie voor 2005 kleuren de toekomst van het podium donkergrijs. Al met al voldoende redenen voor het bestuur om scherp in te grijpen, met als gevolg het ontslag van vier medewerkers. Onder deze vier de verse programmeur Arris Roordink, die met zijn kwalitatief uitstekende programmering weer kleur gaf aan het muzikale aanbod op het poppodium. Maar ook jongerencoördinator Jeroen van den Bogert, verantwoordelijk voor een sterke groei in het aantal vrijwilligers en een enthousiaste en goed functionerende groep, wordt geofferd. En dat op een moment dat Atak in de landelijke subsidieregeling het C-podium met de beste resultaten is. Het bestuur focust zich nu op het open houden van het poppodium binnen een financieel gezonde situatie totdat de nieuwbouw beschikbaar zal komen. Daarbij stelt het zich ten doel dat het publiek en de vrijwilligers niet de dupe mogen worden van het feit dat deze nieuwbouw acht jaar langer op zich laat wachten dan in 1996 is toegezegd, namelijk 2008 in plaats van 2000. Toch zijn de druiven zuur. Met het verdwijnen van de programmeur verliest de Enschedese muziekliefhebber een spannend aanbod van diverse muziekstijlen. ‘Kleur de stad’ is het nieuwe motto van muziekstad Enschede. Maar met het verdwijnen van de vier medewerkers en verdere kostenbesparingen bij het poppodium Atak zal de stad in muzikaal opzicht zeer zeker vergrijzen. Extra sneu is dan het gegeven dat de stad wel bereid is om meer dan 400.000 euro te besteden aan een optreden van André Rieu ter opening van de het nieuwe marktplein, een bedrag waarmee een poppodium als Atak de ware Enschedese muziekliefhebber (en van daarbuiten) ruim twee jaar lang het neusje van de alternatieve muzikale zalm kan serveren...