Nauwelijks aandacht voor popmuziek tijdens debat muziekkwartier Enschede

Huidige situatie Atak wordt met opzet uit discussie over toekomst geweerd

Jeroen van den Bogert, ,

Enschedees huidige en voormalige wethouder van cultuur traden onlangs in debet over de toekomst van het muziekkwartier. Geschilpunt tussen beide politici lag voornamelijk in de grote opera-zaal. De pop-poot van het toekomstige muziekkwartier bleef in de discussie een ondergeschoven kindje, ondanks vragen uit het publiek omtrent de noodlijdende situatie van Poppodium Atak, één van de muziekkwartierpartners.

Huidige situatie Atak wordt met opzet uit discussie over toekomst geweerd

Dinsdag 30 november werd in café De Geus een debat-avond omtrent het toekomstige muziekkwartier in Enschede georganiseerd. Groen Links had voor dit debat huidig wethouder Hassink (CDA, cultuur) uitgenodigd en voormalig wethouder Van der Walle (PvdA, cultuur en financiën). Zij zouden met elkaar in debat gaan over het nut en de toekomst van het muziekkwartier (waar Enschede nu toch al weer een jaar of 6 op wacht). Het debat werd geleid door Han Pape van het lokale opinieblad “de Roskam”. Dat het onderwerp de gemoederen in cultureel Enschede bezig houdt blijkt uit het in grote getalen aanwezige publiek. Beide wethouders kregen elk eerst de kans hun stelling neer te leggen. Wethouder Hassink: “Dit muziekkwartier is een unieke kans, 6 instellingen (red. poppodium atak, nationale reisopera, podium twente, muziekschool, orkest van het oosten en conservatorium) die elk aan een nieuw pand toe zijn en samen in een nieuw gebouw verder gaan. Dit levert een vergroting van de synergie tussen de instellingen en een bredere invulling van het thema Enschede muziekstad. Een enorme meerwaarde dus met slecht’s een kleine extra investering.” Voormalig wethouder Van der Walle: “In grote lijnen ben ik het eens met de opzet van het muziekkwartier er is echter één groot punt van bezwaar, de grote opera-zaal met duizend zitplaatsen. Deze zaal zal na de bouw als een molensteen om de nek van de gemeente hangen. Er rijzen grote vragen of de exploitatie van een dergelijke zaal wel sluitend kan worden gemaakt, zeker gezien de totale capaciteit aan theaterstoelen in de netwerkstad (red. Almelo, Hengelo, Enschede). Dit zal uiteindelijk negatief uitpakken voor de andere (kleine) culturele instellingen binnen Enschede.” De debatleider behandelt vervolgens beide stellingen en laat beide wethouders op elkaar reageren. Hierbij blijft de exploitatie van de grote zaal van podium twente in het nieuwe gebouw het centrale discussiepunt. Wethouder Hassink weet geen antwoord te geven dat overduidelijk de twijfels rond de exploitatie wegneemt. Het publiek krijgt ook de kans om te reageren en hun genoegen of ongenoegen te uiten omtrent de plannen. Na wat vragen omtrent opera en grote zaal brengt een Groen-Links lid de vraag hoe de wethouder (Hassink) staat tegenover de huidige situatie van Atak in relatie tot het nieuwe muziekkwartier. Zij uit dat er grote zorgen bestaan omtrent de toekomst van jongeren- en popcultuur in Enschede. Hassink antwoord dat er in ieder geval niet bezuinigd wordt op Atak en er komt nieuwe huisvesting. Daarmee is de discussie rond de popsector tijdelijk gesloten en wordt er niet verder ingegaan op het feit dat poppodium Atak recentelijk (September 2004) de helft van haar personeel heeft ontslagen wegens financiële problemen. Als later vanuit een Groen-Links gemeenteraadslid en tevens vanuit voormalig Atak-medewerker Arris Roordink wederom de vraag komt: “Hoe werk je naar een grote nieuwbouw toe voor het Enschedese poppodium als de structuur van het huidige Atak nauwelijks overeind gehouden wordt?”, wordt deze door de discussieleider als niet relevant afgedaan aangezien ze niet over het muziekkwartier an sich gaat. Wel brengt de discussieleider (heeft deze een eigen agenda?) een totaal overbodige discussie op gang omtrent de keuze tussen A-, B- of C-zaal voor het poppodium. Een discussie die al lang en breed gevoerd is en waar de vraag omtrent de A-zaal al lang niet meer relevant is. De A-zaal is na lang debatteren en onderzoeken immers een half jaar geleden uit het plan voor het muziekkwartier verdwenen en daar behoeft ook niet meer over gediscussieerd te worden. Er worden dus minuten verspilt aan een loze discussie waarbij de echt prangende vragen voor popmuziek in Enschede niet worden behandeld.