Jongerencentrum Vaals uitgespuughd? Jongerencentrum Vaals uitgespuughd?

Kernpodium tegen de grens beëindigt activiteiten

, Twan Bakker,

Jongerencentrum Vaals uitgespuughd?

Kernpodium tegen de grens beëindigt activiteiten

Twan Bakker, ,

Afgelopen zaterdag schreef het Limburgs Dagblad dat De Stichting Spuugh in Vaals haar activiteiten als jongerencentrum gaat stoppen per 1 april. De gemeente geeft daarbij tevens aan dat ze geen verantwoordelijkheid wil nemen voor het jongerencentrum in een nieuwe opzet.

Kernpodium tegen de grens beëindigt activiteiten

Halverwege vorig jaar kondigden we al aan dat het jongerencentrum Spuugh in Vaals uitstel van betalingen had aangevraagd, met daarbij een lening en subsidies van de gemeente. Maar deze financiële injectie heeft niet mogen baten, want afgelopen zaterdag berichtte het Limburgs Dagblad dat de activiteiten van het jongerencentrum per 1 april zouden stoppen. Het betreft een dispuut met de gemeente waarin het voornamelijk over geld gaat en op de tweede plaats over de visie wat Spuugh zijn in Vaals zou moeten zijn en uiteraard wat dat zou kosten. Na de verbouwing van vorig jaar was het voordien opgebouwde publiek nagenoeg verdwenen. Enkel in het openingsweekend was het nog druk. De kosten waren ondertussen erg hoog opgelopen. "Jongerenwerk kost alleen maar geld", aldus de voorzitter van Spuugh. De financiële reserves waren door onduidelijke afspraken met de gemeente allemaal in de verbouwing gaan zitten. Op dat moment is er door de gemeente een onderzoek gestart naar de gang van zaken voor, tijdens en na de verbouwing. "Het is diep triest", verklaart Kleikers: "In juli 2005 is besloten dat er een begeleidingscommissie, aangewezen door de gemeente, de Stichting Spuugh zou helpen. Dit bleek achteraf meer een soort 'executiecommissie' te zijn." De resultaten van dit onderzoek waren weinig verheffend, maar toch voldoende voor de gemeente om te besluiten dat de afspraken van 2005 ongedaan gemaakt zouden worden. "Als je het mij vraagt is het goed dat het huidige bestuur de zaak teruggeeft aan de gemeente en haar taak aan de wilgen hangt." Aldus Joery Wilbers van Stichting Popmuziek Limburg. "Het is volgens mij ook tijd voor een nieuwe wind. Die kan alleen gaan waaien als de deuren en ramen eens stevig worden opengezet en er ook wat nieuwe gezichten zich met het nieuwe Spuugh gaan bemoeien. Wat dan de functie moet zijn, hangt in hoge mate af van de keuze van de gemeente; welzijn en dus een jongerencentrum óf cultuur en dus een poppodium." Het huidige bestuur van Stichting Spuugh is nog bezig met het opzetten van een plan om het poppodium in ieder geval voort te kunnen zetten. "Als de inboedel van het poppodium verkocht kan worden, zodat de Stichting uit de schulden is, kan de gemeente het nieuw opgestelde bestuur de activiteiten van het jongerenwerk overnemen", vertelt Kleikers: "Het huidige bestuur van Stichting Spuugh kan dan verder gaan als poppodium." In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen is het als pop-liefhebber altijd verstandig om dergelijke beslissingen van partijen in je stemgedrag mee te nemen. Onlangs is de coalitie van de gemeente Vaals gevallen. Deze coalitie bestond uit PvdA, VVD en VNO. Het CDA vormde een erg sterke oppositie, waardoor de coalitie zich snel liet meeslepen. Het CDA, samen met 'Burgerbelangen', VVD en VNO hebben volgens Kleikers de Stichting Spuugh behoorlijk weten tegen te werken. "Het valt me wel tegen", vermeldt Kleikers tenslotte, "dat de Stichting Popmuziek Limburg zich niet harder inzet voor het behoud van het mooie poppodium. Ik heb ze enkele weken geleden een brief gestuurd waarin ik de hele situatie uitleg, waar ik tot op heden nog geen antwoord heb mogen ontvangen." Kleikers kan op dit moment nog moeilijk inschatten wat er precies zal gaan gebeuren of hoe snel een beslissing gemaakt zal worden. "Op 4 April is er weer een raadsvergadering. Misschien staat er dan wel een punt over Spuugh op de agenda."
advertentie
Tags
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Limburg