Kunst Kick kapt ermee

Cultureel e-zine verdwijnt na drie jaar

Pierre Oitmann, ,

Vanaf heden is de provincie Limburg weer een cultureel jongenproject armer. Het internetmagazine ‘Kunstkick’, dat schreef over popmuziek, film, kunst en andere artistieke uitlatingen, geeft de digitale pijp aan Maarten.

Cultureel e-zine verdwijnt na drie jaar

Na drie jaar valt het doek voor het digitale culturele jongerenmagazine 'Kunstkick'. Dit zogenaamde 'e-zine' ('electronic magazine') was een internetplatform, enigszins vergelijkbaar met 3VOOR12, dat een ontmoetingplaats vormde tussen jongeren, docenten en cultuuraanbieders. Hoewel de redactie nog tot afgelopen zomer haar werk heeft voortgezet, is het project officieel al in januari 2005 stopgezet. Het initiatief 'Kunstkick' is ontstaan bij de Provincie Limburg, in het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik. De Provincie heeft in 2001 de opdracht voor de redactievoering verleent aan Abraxas Culturele Evenementen te Heerlen. De jongerenredactie heeft meer dan duizend artikelen geschreven over film, literatuur, muziek, podiumkunsten, festivals, beeldende kunst en erfgoed. "We betreuren het zeer dat het e-zine stopt", aldus Iris Malherbe, hoofdredactrice van 'Kunstkick'. "Daarnaast vinden we het vervelend voor de organisaties die de 'kunstkicker' in de seizoensbrochure hebben geplaatst als keurmerk van de jongerenredactie. Ook hieraan komt een einde, terwijl juist bij deze samenwerking de continuïteit zo belangrijk is." Aan 'Kunstkick' werkten twintig redactieleden mee, allen op vrijwillige basis. De geldkraan wordt dus ook hier dichtgedraaid, wat het einde betekent van weer een cultureel project op regionaal/provinciaal niveau.