Zware metalen in Burgumer weiland heeft z'n prijs

Cultuurprijs voor Metalfestival Wâldrock.

Hans Groeneweg ,

Er zijn prijzen en prijzen. Zo kennen we de Oscar, het Gouden Kalf, de Ako Literatuurprijs en vele andere prachtige prijzen. Prijs boven prijs. Internationaal, landelijk en lokaal. Zoals er 'prijs boven prijs' is, wordt het bekendere 'baas boven baas' lokaal beloond met een cultuurprijs. In dit geval de Cultuurprijs van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Cultuurprijs voor Metalfestival Wâldrock.

Er zijn prijzen en prijzen. Zo kennen we de Oscar, het Gouden Kalf, de Ako Literatuurprijs en vele andere prachtige prijzen. Prijs boven prijs. Internationaal, landelijk en lokaal. Zoals er 'prijs boven prijs' is, wordt het bekendere 'baas boven baas' lokaal beloond met een cultuurprijs. In dit geval de Cultuurprijs van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Na al eerder genomineerd te zijn, is de cultuurprijs 2009 van de gemeente Tytsjerksteradiel dan eindelijk toegekend aan het metalfestival Wâldrock. Op 25 maart zal de prijs door wethouder Houkje Rijpstra uitgereikt worden aan Kees Koudstaal, ook wel bekend in onze regio als Mister Wâldrock. Tijd om deze grootheid eens wat vragen voor te leggen.

 

Na Kees gefeliciteerd te hebben vertelt hij hoe blij het met het winnen van deze prijs is. "Natuurlijk weet je na 22 jaar, door alle contacten die je hebt met betrekking tot het organiseren van Wâldrock, dat er veel waardering is voor het festival. Dat dit nu middels de cultuurprijs extra wordt benadrukt, geeft een goed gevoel." Wat Kees betreft is de prijs toegekend aan alle mensen die zich de afgelopen tweeëntwintig jaar voor het festival hebben ingezet. Wâldrock is natuurlijk geen actie van mij alleen, maar iets wat zeer breed gedragen is en ook als zodanig beoordeeld dient te worden.

 

Waar Wâldrock ooit begon als een kleinschalig popfestival op het voetbalveld in Burgum, werd al vrij snel gekozen voor de hardere muziek. Het bleek een gouden greep, want het festival groeide uit tot een landelijk bekend festival met internationaal bekende bands. In de hoogtijdagen werden bezoekersaantallen van rond de tienduizend geteld met als top zelfs twaalfduizend bezoekers.

 

Hoe wrang is het dan om uitgerekend in het jaar dat het festival voor het eerst in haar bestaan geen doorgang kan vinden, de winnaar te zijn van de cultuurprijs van de gemeente Tytsjerksteradiel? "Op zich is het natuurlijk een vreemde samenloop van omstandigheden. Ik wil de prijs dan ook zien als de waardering voor het verleden en als een hart onder de riem voor de toekomst.", aldus Kees Koudstaal. Tussen het afgelasten van het festival en het winnen van de prijs zit geen enkel verband. "Het afgelasten was al een feit voor wij als organisatie te horen kregen dat we genomineerd waren voor de cultuurprijs. Aan de andere kant had de jury van de cultuurprijs ons al genomineerd voor ze wisten dat we in 2010 geen Wâldrock gingen organiseren."

 

Wat betekent de prijs voor de toekomst van het festival? Of is het juist een mooi einde? "De waardering voor en het belang van het festival, neergelegd in een juryrapport, zouden bij een poging tot een doorstart van het festival prima gebruikt kunnen worden als referentie naar sponsors en subsidiënten."

 

Wat er voor ingewijden al een tijdje aan zat te komen door financieel slechte resultaten de laatste twee jaar, kwam voor de meeste Wâldrockgangers als een donderslag bij heldere hemel. Maar hoe helder was die hemel dan? "Ondanks een financieel slecht resultaat van Wâldrock 2009, leek er in de evaluatie hiervan met de coproducent (MoJo Concerts) geen aanleiding om te stoppen met Wâldrock. Er was zelfs sprake van een minimaal vijfjarige voortzetting van het festival met daarbij een financiële garantstelling door de coproducent, dit laatste op basis van een bijgestelde winstverdeling. Tevens werd geconstateerd dat er in de periode juni-half juli teveel concurrentie was en werd er gekozen om het festival te verhuizen naar eind augustus. Met de eerste mogelijke bands voor Wâldrock 2010 werden de onderhandelingen gestart. Begin februari meldde echter de coproducent dat ze, als gevolg van tegenvallende resultaten ten aanzien van metal-evenementen, door hun directie waren teruggefloten en zich daarom terugtrokken uit Wâldrock. Door deze beslissing werd de financiële basis onder het festival weggehaald. Omdat we als organisatie geen mogelijkheden zagen om op korte termijn via andere kanalen weer een gezonde financiële basis onder het festival te leggen hebben we op dat moment besloten om met Wâldrock te stoppen."

Op 19 maart j.l is in Leeuwarden de nieuwe Stichting Asteriks opgericht. Doel van deze stichting is het organiseren van een metalfestival deze zomer op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden.

 Kees vertelt hoe hij tegenover dit initiatief staat. "Op zich is het natuurlijk prima dat er initiatieven zijn ter opvulling van het Wâldrock-gat. Of echter de aannames die deze nieuwe stichting heeft (‘er is ruimte genoeg in Friesland voor meerdere metalfestivals en we denken vier- tot vijfduizend bezoekers te trekken,’ red.) realistisch zijn durf ik te betwijfelen. De oorzaak voor het niet doorgaan van Wâldrock is terug te voeren op te weinig bezoekers in het verleden en een inschatting dat er in Nederland al te veel te doen is op metalgebied. Dit laat echter onverlet dat ik voor de Stichting Asteriks hoop dat ze de boel rond krijgen en dat de metalheads hen daarbij niet in de steek laten. Het wel of niet slagen van dit nieuwe festival zal zeker invloed hebben op onze keuze om wel of niet door te gaan met Wâldrock. Bij niet slagen is dat toch een teken dat er geen markt meer is voor de Metal, bij wel slagen doen zij iets beter dan wij dat gedaan hebben en is het misschien reëler om dit festival in Leeuwarden voort te zetten."


Dat het Wâldrock festival dit jaar niet doorgaat, roept natuurlijk vragen op over de toekomst. Is dit het definitieve einde? Is er zicht op doorstart volgend jaar? Of zal de Zomerweg in Burgum nooit meer dezelfde zijn gedurende die éne, bewuste week waarin de schapen plaats maken voor een enorme muur decibels? Desgevraagd zegt Kees hierover het volgende. "Met het in de pers brengen van het niet doorgaan van Wâldrock 2010 kwam er een stroom reacties en toezeggingen los. Op basis van deze reacties gaan we als organisatie binnenkort om tafel zitten om te kijken of we zelf nog perspectief zien in een voortzetting van Wâldrock en welke positieve invloed alle reacties en toezeggingen daarin kunnen betekenen."