Cb16: PJ Harvey

PJ vult kerk meer dan Jezus

Schrijver: Marco Vlot | Fotograaf: Jan Rijk ,

Toen het nieuws dat Crossing Border PJ Harvey had geboekt de sociale media bereikte, zorgde dat voor een kleine vloedgolf van enthousiasme. Deze werd iets getemperd toen bleek dat ze haar band thuis zou laten en zich zou beperken tot het voorlezen uit haar poëziebundel ‘The Hollow of the Hand’. Nu is PJ Harvey zonder band nog steeds een charismatische verschijning, dus togen we naar de Lutherse Kerk om plaats te nemen in de kerkbankjes.

HET CONCERT

PJ Harvey, Lutherse Kerk, Crossing Border, zaterdag 5 november 2016

DE ACT

Qua ambiance heeft PJ Harvey het in ieder geval goed bekeken. De Lutherse Kerk is zonder twijfel de mooiste locatie van dit festival. Om haar gedichten visueel te ondersteunen worden er foto's van fotograaf Seamus Murphy geprojecteerd. Het boek is dan ook een samenwerking tussen Harvey en Murphy.

HET NUMMER

Het eerste gedicht wordt ingeleid met een verhaal over een reis die Harvey en Murphy maakten door Kosovo. De foto's complementeren en versterken de tekst. We zien beelden van destructie en hoop. Harvey leest met serene stem voor. Het tweede gedicht gaat over een reis naar Afghanistan. Een thema lijkt zich te ontvouwen.

HET MOMENT

Als het eerste gedicht is afgelopen klinkt er geen applaus. Niet omdat het slecht was, maar omdat niet meteen duidelijk is dat het is afgelopen.

HET PUBLIEK

Ruim voor aanvang is de kerk al vol. Hoe lang zou dat geleden zijn? Na afloop heeft Harvey 20 minuten om te signeren, waar gretig gebruik van wordt gemaakt. Als Harvey spreekt is het doodstil. Het publiek kijkt aandachtig toe. Het applaus na afloop is hard, waarbij de akoestiek van de kerk zeker een factor is. Desondanks vraagt een beveiliger zich buiten af of het wel leuk was omdat er veel mensen weg liepen. Laten we het houden op een ‘acquired taste’.

HET OORDEEL

De combinatie van de foto’s en gedichten maakt indruk. Kindertekeningen van tanks, de schade die oorlog doet. In de Lutherse Kerk heerst een respectvolle stilte, slechts onderbroken door het stemgeluid van Harvey. Hadden we haar liever muziek horen maken? Misschien wel, maar ook zonder haar band is PJ Harvey een indrukwekkende persoonlijkheid. Het aantal mensen dat wegliep zegt echter dat het niet voor iedereen was.

DE FOTO