Nieuw college presenteert concept coalitieakkoord

Joris Wijsmuller nieuwe wethouder Cultuur

Redactie 3voor12 Den Haag ,

Donderdagmiddag presenteerden D66, PvdA, VVD, CDA en de Haagse Stadspartij het concept coalitieakkoord 'Vertrouwen op Haagse Kracht'. Uit de plannen blijkt dat Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) de portefeuille Cultuur op zich zal nemen. Hierbij zal hij onder andere verantwoordelijk worden voor het ‘project Spuiforum’ waarbij een nieuw ontwerp voor een cultureel complex op het Spuiplein wordt gemaakt.

De afspraken in het coalitieakkoord over het Spuiforum waren eerder al bekend gemaakt. Tijdens de coalitieonderhandelingen is gekozen voor een nieuwe aanpak waarbij het Spuiforum terug naar de tekentafel gaat en het gebied rond het Spuiplein en het Wijnhavenkwartier integraal wordt ontwikkeld. In de nieuwe plannen wordt ook het leegstaande voormalige ministerie van justitie betrokken. Volgens de coalitiepartijen moet het gebied rond het Wijnhavenkwartier en het Spuiplein ontwikkeld worden tot een aantrekkelijk uitgaans-, woon- en leefgebied. In dit gebied worden het Nederlands Dans Theater, Residentie Orkest, Koninklijk Conservatorium en de stichting Dans- en Muziekcentrum gezamenlijk gehuisvest. Deze nieuwe huisvesting, op basis van een nieuw ontwerp en volgens het huidige programma van eisen, zal uiterlijk in 2019 zijn gerealiseerd. Het budget voor de nieuwe plannen blijft de begrootte 181 miljoen euro.
 
Wethouder Joris Wijsmuller
Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij wordt in het nieuwe college één van de zes wethouders (twee minder dan in het vorige college). Wijsmuller wordt Wethouder SWDC (stadsontwikkeling, wonen, duurzaamheid en cultuur). Daarnaast vallen ook Ruimtelijke ordening, Bibliotheken, Monumentenzorg, Stadsdeel Segbroek en Gebiedsontwikkeling Spuikwartier onder zijn hoede. Naast Wijsmuller zullen ook Ingrid van Engelshoven (D66), Rabin Baldewsingh (PvdA), Boudewijn Revis (VVD), Karsten Klein (CDA) en Tom de Bruijn (D66) in het nieuwe college plaatsnemen.
 
Joris Wijsmuller komt in 1998 in de gemeenteraad voor de Haagse Stadspartij. Hij wordt politiek actief door zijn betrokkenheid bij De Blauwe Aanslag. Na jarenlange strijd en juridische procedures wordt het kraakpand uiteindelijk ontruimd en gesloopt. Het gebied rondom het Buitenom waar de Blauwe Aanslag stond is nog altijd onbebouwd. In 2010 haalt de Haagse Stadspartij voor het eerst twee zetels en tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen wint de partij fors en behaalt de partij vijf zetels in de Haagse gemeenteraad. 
 
Investeren in cultuur
Het nieuwe college wil, “na de grondige hervormingen van de afgelopen jaren” weer investeren in cultuur. “Cultuur is van belang voor alle inwoners en bezoekers van onze stad en zet Den Haag op de kaart. Het draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, zorgt voor reuring, interactie en sociale cohesie, en het biedt inspiratie, innovatie en ontplooiingsmogelijkheden”, aldus het college. Een belangrijk speerpunt in de plannen zijn de broedplaatsen. Er wordt geïnvesteerd in een creatief en innovatief klimaat door broedplaatsen als Maakhaven en de Besturing te ondersteunen.
 
Het conceptakkoord wordt nog voorgelegd aan de ledenvergaderingen van de PvdA en de Haagse Stadspartij, waarna het definitieve akkoord naar verwachting in de week van 23 juni gepresenteerd kan worden. Dan zal ook het debat in de gemeenteraad plaatsvinden en het college worden geïnstalleerd. Het volledige concept coalitieakkoord is hier te lezen.