Fotoverslag muziekmarathon voor Serious Request in het Paardcafe

Let's hear it for the babies

Karin Bruinenberg ,

Eén dag na de Serious Request Popquiz van Pop voor je Kop, waarbij 255 euro werd opgehaald, staat het Paardcafe op 22 december 2012 opnieuw in het teken van de jaarlijkse geldinzamelingsactie van 3FM. Tijdens de bandmarathon treden in acht uur negen acts op. Deze muzikale marathon vormde de afsluiting van een serie concerten en acties onder de noemer 'Popstad Den Haag helpt'.3voor12 Den Haag was erbij voor een fotoverslag. 

Een mooi initiatief van de crew van het Paardcafe om geld in te zamelen met live-muziek voor het goede doel van Serious Request dit jaar, het Nederlandse Rode Kruis. De bar en tafels van het Paardcafe staan deze middag en avond vol met inzamelingsboxen. Ondanks een redelijke opkomst van onder meer veel vrienden en familie van bandleden en enthousiaste oproepen van sommige acts blijft de teller aan het eind van de avond op 214,70 euro staan.