GroenLinks wil duidelijkheid over nieuw cultuurplan GroenLinks wil duidelijkheid over nieuw cultuurplan

Haagse fractie stelt 86 vragen aan wethouder De Jong

, Remco van der Ham

GroenLinks wil duidelijkheid over nieuw cultuurplan

Haagse fractie stelt 86 vragen aan wethouder De Jong

Remco van der Ham ,

De Haagse fractie van GroenLinks heeft 86 schriftelijke vragen over het ‘Beleidskader Kunst en Cultuur 2013-2016’ gesteld aan wethouder Marjolein de Jong van Cultuur en Citymarketing. Het vorige week gepresenteerde raadsvoorstel geeft de hoofdlijnen van het cultuurbeleid voor de komende jaren aan. De inhoudelijke bespreking met de wethouder is op 15 september.

Haagse fractie stelt 86 vragen aan wethouder De Jong

De Haagse fractie van GroenLinks heeft 86 schriftelijke vragen over het ‘Beleidskader Kunst en Cultuur 2013-2016’ gesteld aan wethouder Marjolein de Jong van Cultuur en Citymarketing. Het vorige week gepresenteerde raadsvoorstel geeft de hoofdlijnen van het cultuurbeleid voor de komende jaren aan. De inhoudelijke bespreking met de wethouder is op 15 september.

Beleidskader Kunst en Cultuur 2013-2016
Popmuziek wordt de komende jaren gezien als prioriteit op het gebied van cultuur in Den Haag en zal bij de bezuinigingen relatief worden ontzien. “Pop maakt de stad aantrekkelijk voor studenten en young professionals en bereikt daarnaast een breed publiek met relatief weinig subsidie per bezoeker”, zo staat in het beleidskader. The Hague Jazz komt er in de plannen minder goed vanaf. “Het festival bleek tijdens de editie van 2011 in dermate grote financiële problemen te zijn terecht gekomen dat gerede twijfels bestaan over de continuïteit.” Ook staat in het beleidskader te lezen dat de “instandhouding van een jazzfestival voor het college geen prioriteit heeft”.

Verder wil het college het aantal theaters in de stad terugbrengen en podia die subsidie willen, moeten voldoende bezoekers trekken. Wijktheaters als Theater Dakota, Culturalis Theater, Theater De Regentes en het Laaktheater moeten kunnen aantonen een belangrijke functie binnen de wijk de vervullen. Voor de periode 2013-2016 heeft de gemeente 49,1 miljoen euro per jaar uitgetrokken voor kunst en cultuur, 12,8 miljoen euro minder dan voorgaande jaren.

De komende maanden zullen de verschillende culturele instellingen in Den Haag worden beoordeeld door een externe commissie, waarvan oud-minister Ernst Hirsch-Ballin (CDA) de voorzitter is. Voor de beoordeling is een vijftal richtlijnen opgesteld: Artistiek inhoudelijke kwaliteit, positionering en betekenis voor de stad, cultureel ondernemerschap, draagvlak en cultuureducatie. Het volledige ‘Beleidskader Kunst en Cultuur 2013-2016’ is hier te lezen.

Vragen GroenLinks over cultuurplan
Op de website van GroenLinks Den Haag laat de fractie weten dat het nieuwe cultuurplan “lang op zich heeft laten wachten, maar dat heeft de kwaliteit helaas niet verbeterd”. Fractielid David Rietveld: “Het stuk staat bol van wollig taalgebruik en bezweringsformules. Heldere keuzes worden er niet gemaakt.“ De lijst met de 86 gestelde vragen is hier te lezen. Op donderdag 15 september wordt het beleidskader inhoudelijk besproken.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Den Haag