Uitspraak kort geding KoninginneNach volgende week Uitspraak kort geding KoninginneNach volgende week

Doorgang Life I Live Festival mogelijk in gevaar

, Remco van der Ham

Uitspraak kort geding KoninginneNach volgende week

Doorgang Life I Live Festival mogelijk in gevaar

Remco van der Ham ,

Gisteren diende het kort geding dat de Stichting Haagse KoninginneNach heeft aangespannen tegen de Gemeente Den Haag om bezwaar te maken tegen het niet verstrekken van subsidie aan de Haagse KoninginneNach. Op woensdag 27 april doet de rechtbank uitspraak, waarbij de doorgang van het Life I Live Festival mogelijk in gevaar is.

Doorgang Life I Live Festival mogelijk in gevaar

Gisteren diende het kort geding dat de Stichting Haagse KoninginneNach heeft aangespannen tegen de Gemeente Den Haag om bezwaar te maken tegen het niet verstrekken van subsidie aan de Haagse KoninginneNach. Op woensdag 27 april doet de rechtbank uitspraak, waarbij de doorgang van het Life I Live Festival mogelijk in gevaar is.

De Stichting Haagse KoninginneNach wil onder andere dat de Gemeente Den Haag inzicht geeft in de informatie over het subsidiebesluit om niet de Haagse KoninginneNach maar het Life I Live Festival te subsidiëren. Volgens de gemeente is dat besluit namelijk nog niet genomen. Roland Verbiest (Stichting Haagse KoninginneNach): “De gemeente lijkt zich in het kader van de wet openbaar bestuur te verschuilen achter procedures om informatie zoals een sluitende begroting, een veiligheidsplan en een sponsoroverzicht niet te verstrekken en daarmee de mogelijkheid om een tijdige en adequate beroepsprocedure voor de Stichting KoninginneNach te ontnemen.” Dat er nog geen besluit is genomen, verbaast Verbiest: “Het is erg vreemd dat er nog geen besluit is genomen over een evenement dat grootschalig en complex is en de gemeente daarvoor een nieuwe organisatie neemt zonder rekenschap te geven van de risico’s op het gebied van veiligheid. De gemeente stelt zelfs dat het evenement geen landelijke uitstraling zou hebben terwijl er naar verwachting 200.000 man vanuit het hele land naar Den Haag zullen komen om dit evenement te vieren.”

Tijdens het kort geding heeft de rechtbank vastgesteld dat het nemen van een besluit door de gemeente erg lang op zich laat wachten. De uitspraak volgt woensdag 27 april, twee dagen voor het Life I Live festival. In de uitspraak wordt aangegeven of de gemeente de ontbrekende informatie terstond moet verstrekken zodat de Stichting haar rechtspositie kan bepalen en een kort geding dan wel civiele procedure kan opstarten tegen het genomen besluit. Ook wordt besloten of het nog te nemen besluit van de gemeente bij voorbaat moet worden geschorst vanwege het ontbreken van informatie en de bestaande risico’s. Mocht het besluit tot subsidie inderdaad worden geschorst door de rechtbank, zal het Life I Live Festival waarschijnlijk niet door kunnen gaan.

Arthur Pronk van Prooost, organisator van het Life I Live Festival, over de berichtgeving rondom het kort geding: “Wij hebben overeenstemming met de gemeente omtrent de financiën en de vergunning. Ondanks de korte voorbereidingstijd loopt het soepel. Mede ook door veel enthousiaste positieve krachten om ons heen. Dat werkt wel. Dan over het kort geding. Eerder deze maand ontvingen we een mail van Roland (Verbiest, red.) uit Kongo waarin hij de rechtsgang richting gemeente aankondigt. Daarin staat ook het volgende: ‘Ik heb geen slechte bedoelingen met jullie nieuwe organisatie. Integendeel, jullie zijn de mannen met het evenementenhart op de juiste plek’. Tja, en dan dit...”

Uitspraak kort geding: woensdag 27 april om 10.00 uur

advertentie
Tags
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Den Haag