Kort geding KoninginneNach aanstaande woensdag Kort geding KoninginneNach aanstaande woensdag

Roland Verbiest: “Schorsing van besluit aangevraagd”

, Redactie 3VOOR12 Den Haag

Kort geding KoninginneNach aanstaande woensdag

Roland Verbiest: “Schorsing van besluit aangevraagd”

Redactie 3VOOR12 Den Haag ,

Het kort geding, dat Doen Evenementen tegen de Gemeente Den Haag heeft aangespannen, dient aanstaande woensdag 20 april in de Rechtbank Den Haag. Roland Verbiest van Doen Evenementen, de organisator van de KoninginneNach, wil hiermee bezwaar maken op de late beslissing van de gemeente om de KoninginneNach geen subsidie meer te verlenen.

Roland Verbiest: “Schorsing van besluit aangevraagd”

Het kort geding, dat Doen Evenementen tegen de Gemeente Den Haag heeft aangespannen, dient aanstaande woensdag 20 april in de Rechtbank Den Haag. Roland Verbiest van Doen Evenementen, de organisator van de KoninginneNach, wil hiermee bezwaar maken op de late beslissing van de gemeente om de KoninginneNach geen subsidie meer te verlenen.

Verbiest liet eerder al weten ook de schade, die zijn bedrijf heeft geleden, te willen verhalen op de Gemeente Den Haag. “Tevens wordt een kort geding aangespannen vanwege de slechte berichtgeving over mijn bedrijf in de media ondanks jarenlange positieve evaluaties van de vergunninggevende diensten.” Het kort geding zal nu aanstaande woensdag 20 april worden behandeld. Verbiest: “De gemeente weigert informatie te verstrekken op grond waarvan het besluit is genomen de subsidie aan een andere organisatie te verstrekken en dit zal inzet zijn van het kort geding teneinde de rechtspositie van de Stichting Haagse KoninginneNach te kunnen bepalen.”

Volgens Verbiest heeft de Gemeente Den Haag zonder opgaaf van redenen en zonder evaluatie de Stichting KoninginneNach aan de kant gezet en communiceert de gemeente slechts moeizaam met de Stichting KoninginneNach. Verbiest: “Om die reden is tevens schorsing van het besluit aangevraagd totdat deze informatie boven tafel is. De Stichting heeft immers 23 jaar de KonininneNach georganiseerd en de gemeente kan op grond van artikel 4.51 algemene wet bestuursrecht niet door een naamswijziging een zeer succesvol evenement van een professionele organisatie afnemen aangezien met het opvolgend organiseren van de KoninginneNach rechten zijn verkregen.”

Ook protesteert Verbiest tegen de opzet die het nieuwe Life I Live Festival heeft. “Het hele land viert in navolging van de KoninginneNach het feest als eerbetoon aan de koningin terwijl de gemeente Den Haag precies op die datum een ander feest meent te moeten organiseren met nagenoeg dezelfde opzet, dezelfde deelnemers en voor een groot deel dezelfde sponsoren. Ook is duidelijk dat het beoogde subsidiebedrag hetzelfde blijft bij een kleinschaliger evenement, hetgeen duidt op het verstrekken van relatief meer subsidiegeld. Ook een veiligheidsplan blijkt twee weken voor het evenement nog steeds niet aanwezig te zijn. De gemeente neemt met een nieuwe organisatie en het nog steeds ontbreken van een veiligheidsplan een groot risico op het gebied van veiligheid. Exact de punten die men in de media leest over vermeende kritiekpunten op de Stichting, terwijl de KoninginneNach altijd positief is geëvalueerd door de vergunningverlenende evaluaties.”

Het kort geding dient op woensdag 20 april om 9.30 uur in de Rechtbank Den Haag, Paleis van Justitie.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Den Haag