Geen structurele subsidie voor YMCA Scheveningen Geen structurele subsidie voor YMCA Scheveningen

Toezegging voor verhoging huidige subsidie

, Redactie 3VOOR12 Den Haag

Geen structurele subsidie voor YMCA Scheveningen

Toezegging voor verhoging huidige subsidie

Redactie 3VOOR12 Den Haag ,

Het burgerinitiatief van de YMCA Scheveningen om als een professionele organisatie voor subsidie in aanmerking te komen, werd donderdag 2 december behandeld in de Haagse Gemeenteraad. In totaal werden er 1300 handtekeningen opgehaald door de Scheveningse vrijwilligersorganisatie. Het verzoek voor structurele subsidie werd echter afgewezen, wel krijgt YMCA Scheveningen een verhoging van de subsidie met 5000 euro.

Toezegging voor verhoging huidige subsidie

Het burgerinitiatief van de YMCA Scheveningen om als een professionele organisatie voor subsidie in aanmerking te komen, werd donderdag 2 december behandeld in de Haagse Gemeenteraad. In totaal werden er 1300 handtekeningen opgehaald door de Scheveningse vrijwilligersorganisatie. Het verzoek voor structurele subsidie werd echter afgewezen, wel krijgt YMCA Scheveningen een verhoging van de subsidie met 5000 euro.

De YMCA Scheveningen wil graag een professioneel poppodium in Scheveningen. Ook wil de organisatie onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor jongerenparticipatie. YMCA Scheveningen ontvangt als vrijwilligersorganisatie al jaren subsidie van de gemeente, maar nu wil de organisatie graag als professionele organisatie erkend worden. Het college van B&W adviseerde de gemeenteraad niet met het verzoek in te stemmen. Wel wil het college YMCA Scheveningen een beperkte structurele verhoging van 5000 euro op hun subsidie geven voor de versterking van hun vrijwilligersactiviteiten.

Donderdag 2 december werd het burgerinitiatief, dat al in januari 2010 werd ingediend, besproken in de gemeenteraad. Initiatiefnemer Joke Tuit van YMCA Scheveningen lichtte het burgerinitiatief YMCA toe. “De YMCA is een vrijwilligersorganisatie die 130 jaar goed werk heeft geleverd voor Scheveningen. De organisatie heeft echter geen beroep kunnen doen op subsidies uit bijvoorbeeld het Kunstenplan. Toch is professionele ondersteuning van de vrijwilligers van de YMCA gewenst om de activiteiten voort te kunnen zetten voor voornamelijk jongeren.”

De Haagse Stadspartij diende een amendement in waarmee het college werd gevraagd om de YMCA Scheveningen structurele subsidie te verlenen, en om dit besluit te betrekken bij het vormgeven van de nieuwe welzijnsnota. “De vrijwilligers vragen slechts om één vaste kracht die de vrijwilligers kan ondersteunen. Er staat nu met minimale kosten een poppodium in Scheveningen. De YMCA doet al decennia lang datgene het college nastreeft.” Het amendement kreeg echter geen steun in de raad.

Wethouder Karsten Klein (CDA) van Jeugd, Welzijn en Sport legt het besluit uit: “Professioneel hoeft niet altijd met betaalde krachten te betekenen. Ik begrijp wel dat vrijwilligers steun nodig hebben, en daarom is er ook een samenwerking met Welzijn Scheveningen. De betreffende medewerkers van Welzijn Scheveningen blijft met één dag per week, en de subsidie kan met 5000 euro worden verhoogd. Professionalisering van de muziekactiviteiten is overbodig, omdat dit niet aanvullend is op het bestaande aanbod.”

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Den Haag