Haagse Cultuurwethouder Klijnsma presenteert eerste Haagse Popnota Haagse Cultuurwethouder Klijnsma presenteert eerste Haagse Popnota

Tweehonderdvijftigduizend euro extra steun voor de Haagse Popsector

, Redactie 3voor12 Den Haag,

Haagse Cultuurwethouder Klijnsma presenteert eerste Haagse Popnota

Tweehonderdvijftigduizend euro extra steun voor de Haagse Popsector

Redactie 3voor12 Den Haag, ,

In het HPC kantoor in het Nutshuis waren vertegenwoordigers van de Haagse popinstellingen zoals het Paard van Troje, Musicon, Bazart, R.G. Ruijs stichting en diverse media opgetrommeld om de Haagse Popnota in ontvangst te nemen.

Tweehonderdvijftigduizend euro extra steun voor de Haagse Popsector

In het HPC kantoor in het Nutshuis waren vertegenwoordigers van de Haagse popinstellingen zoals het Paard van Troje, Musicon, Bazart, R.G. Ruijs stichting en diverse media opgetrommeld om de Haagse Popnota in ontvangst te nemen. In de nok van het Nutshuis presenteerde Jetta Klijnsma, met een beknopte samenvatting, de Popnota. Het hoofddoel is het versterken van de Haagse popcultuur. Dit ondermeer door het beschikbaar stellen van extra subsidie voor de grotere Haagse festivals als de X-Stage van Parkpop, The Music in My Head, State-X New Forms en Crossing Border. Ook de popinstellingen kunnen rekenen op een extra bijdrage. Zo krijgt het Paard van Troje een extra budget voor de zogenaamde “risico programmering”, Musicon voor de ontwikkeling van urban talent. De HPC festivals Plein Open en de Haagse Popweek kunnen tevens rekenen op extra steun, evenals het Langweiligkeit festival dat dit jaar in juni plaats vindt. Tevens staan in de Popnota de visie en de beleidsvoornemens van de Gemeente Den Haag in het kader van het gemeentelijk cultuurbeleid vermeld onder de noemer “Meedoen”. Volgens de wethouder zijn talentontwikkeling en de ondersteuning van de experimentele en niet-commerciële muziek speerpunten van het beleid van dit college. Ook het versterken van de fysieke infrastructuur, zoals de oefencentra van onder andere HPC en Musicon en diverse podia zijn voornemens van de Gemeente. Opvallend is dat de gemeente serieuze plannen aan het ontwikkelen is voor een vast podium op de Grote Markt en een culturele voorziening aan de Leyweg als zogenaamde “PopHotSpots”. Ook het vergunningenbeleid zal beter afgestemd worden om het spanningsveld tussen evenementenorganisatoren en de geluidsoverlast en openbare orde in zo goed mogelijke banen te leiden. Opvallend is dat het geplande Popmuseum niet op een vaste bijdrage van de gemeente kan rekenen, maar als wellicht een schrale troost wel actief mee zal zoeken naar een geschikte locatie. Het Haagse college zal tevens het initiatief nemen tot de opzet van een platformoverleg voor de gehele Haagse popsector. De eerste reacties uit de popsector zijn over het algemeen positief. Volgens Daan Verbruggen van Musicon is deze Haagse Popnota een prima eerste aanzet tot een goed popbeleid en directeur Jeroen van de Wiel van het Paard van Troje vindt het een goede nota waarbij de grenzen van wat nu mogelijk is goed zijn opgezocht. De meeste andere aanwezigen zijn het in grote lijnen eens met deze conclusie en mag men voorzichtig concluderen dat deze popnota vooralsnog in goede aarde is gevallen. Deze nota dient als opmaat voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2009-2012. 3VOORr12/Den Haag zal deze vooralsnog positieve ontwikkelingen op de voet volgen.
advertentie
Tags
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Den Haag