Geen geld voor 5 Days Off, ADE en Appelsap in hoofdstad

Negatief advies Amsterdamse Kunstraad voor 23 kunstinstellingen

Ingmar Griffioen ,

Festivals 5 Days Off, Amsterdam Dance Event en Appelsap krijgen geen subsidie meer van de hoofdstad, als het aan de Amsterdamse Kunstraad ligt. De Kunstraad bood vrijdag haar verzameladvies voor het Amsterdamse Kunstenplan 2013-2016 aan wethouder Kunst & Cultuur Carolien Gehrels aan. In totaal krijgen 23 kunstinstellingen waaronder ook het Vondelpark Openluchttheater en Theater de Engelenbak een negatief advies. Van de 195 aanvragen beoordeelde de kunstraad er 141 positief. De gemeenteraad besluit eind dit jaar over de subsidietoekenning voor de komende vier jaar.

"ADE moet door sponsoring en recettes (extra) inkomsten kunnen vergaren"

De Amsterdamse Kunstraad (AKr) bezuinigt bij grote instellingen en podia "om kleine theater-, muziek- en dansgroepen overeind te houden". Het Amsterdam Dance Event (ADE) bijvoorbeeld is volgens de raad wel van belang voor de stad. De AKR oordeelt echter dat het evenement, dat € 140.000 aanvroeg, "in deze tijden van subsidie-schaarste niet uit het kunstenplan gefinancierd moet worden: het is een commerciële activiteit die door middel van sponsoring en recettes (extra) inkomsten moet kunnen vergaren. Daarnaast kan ADE wellicht een beroep doen op projectsubsidie."

Over 5 Days Off dat € 62.500 aanvroeg voor randprogramma 5 Days On, weet de Kunstraad dat de organisatie "via crowdfunding en sponsoring meer inkomsten wil genereren. De AKr is van mening dat dit moet lukken." Pijnpunt voor de raad is het gemis van de beloofde interactie tussen het elektronische muziek- en het expositie- en filmprogramma 5 Days On, dat volgens de AKr een ‘gekunsteld karakter' heeft. "De verhouding is onevenwichtig te noemen: beide werelden opereren relatief autonoom en vormen geen aanvulling op elkaar." Verder beoordeelt ze de relatie met Paradiso, Melkweg en Mojo als 'opmerkelijk' en concludeert: "Vanwege twijfels over de artistieke kwaliteit en de bedrijfsvoering adviseert de kunstraad de subsidietoekenning niet te verlengen."

Hiphopfestival Appelsap had nog geen subsidierelatie met de gemeente en vroeg nu tevergeefs € 269.500 aan. Het Amsterdams Fonds voor de Kunsten subsidieert de stichting Appelsap wel met als doel de komende jaren te professionaliseren. Dat gaat in rap tempo: het gratis festival breidde vorig jaar opzet en programmering uit en vroeg 15 euro entree. Dit jaar kost een ticket aan de deur al € 37,50 (vvk € 32,50). De raad beoordeelt die plannen als 'een te hoge versnelling': "Appelsap komt met een overambitieus plan. De organisatie genereert redelijk wat eigen inkomsten door o.a. entreegelden en leent zich heel goed voor samenwerking met o.a. platenlabels en radiozenders. De kunstraad is dan ook van mening dat Appelsap meer inkomsten in het commerciële circuit moet zoeken en adviseert om Appelsap geen subsidie te verlenen. De subsidiebehoefte ontgaat de AKr en daarbij vindt hij het gevraagde bedrag buiten proportie."

Tonnen minder voor Melkweg, MC Theater, Schouwburg, Muziekgebouw aan ‘t IJ
De Kunstraad wil de Stadsschouwburg vijf ton minder verstrekken, maar nog altijd zes miljoen euro. De broekriem moet bij meer instellingen aangehaald worden: zo adviseert de raad twee ton minder subsidie te geven aan de Melkweg (advies: € 839.000), het MC Theater (€ 630.000) en De Kleine Komedie (€ 425.000). De Tolhuistuin ziet haar aanvraag gehalveerd naar € 175.000.

Het Muziekgebouw aan ‘t IJ ontvangt in het advies drie ton minder: € 2.694.000. Paradiso komt met een advies voor € 651.000 (gevraagd € 720.000) niet slecht weg en de Groepenraad Amsterdamse Popmuziek (GRAP) ziet de aanvraag voor twee ton gehonoreerd, evenals Het Bimhuis voor € 1.144.000 en het Koninklijk Concertgebouworkest voor zo'n zes miljoen.

Het is niet zeker dat de adviezen volledig overgenomen worden, maar de Kunstraad geldt als een invloedrijk adviesorgaan van het stadsbestuur. De hoofdstedelijke bestuurders moeten zelf in september een voorstel presenteren voor de verdeling van de kunstsubsidies, waarna de gemeenteraad daar eind 2012 over besluit.