Grote bezuinigingen op kunst in Amsterdam

Wethouder Gehrels vreest dat zo’n vijftig culturele instellingen verdwijnen

Christiaan Walraven ,

Met de presentatie van de Hoofdlijnennota Kunst en Cultuur 2013-2016 is er meer inzicht gekomen in de plannen van de gemeente voor de periode 2013-2016. Hierin wordt aangegeven dat er in tegenstelling tot bij het Rijk wel geld overblijft voor instellingen buiten de absolute top. Maar er wordt ook aangegeven dat het jaarlijks budget voor Cultuur zal afnemen met 6,5 miljoen euro tot een totaal van 82,6 miljoen euro.

Wethouder Gehrels vreest dat zo’n vijftig culturele instellingen verdwijnen

De grootschalige rijksbezuinigingen op cultuur kunnen onmogelijk opgevangen worden door de gemeente Amsterdam, dat was direct duidelijk. Met de presentatie van de Hoofdlijnennota Kunst en Cultuur 2013-2016 is er meer inzicht gekomen in de plannen van de gemeente voor de periode 2013-2016. Hierin wordt aangegeven dat er in tegenstelling tot bij het Rijk, wel geld overblijft voor instellingen buiten de absolute top. Maar er wordt ook aangegeven dat het jaarlijks budget voor Cultuur zal afnemen met 6,5 miljoen euro tot een totaal van 82,6 miljoen euro. Het plan richt zich voornamelijk op talentontwikkeling en het behouden van de internationale status van de cultuur in onze hoofdstad.
 
Wethouder Gehrels van de PvdA vreest dat zo’n vijftig culturele instellingen door de maatregelen zullen verdwijnen. Ondernemerschap zal een belangrijke factor worden bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Instellingen die minder dan vijfentwintig procent eigen inkomsten hebben komen niet meer in aanmerking voor subsidie en alle instellingen samen moeten de helft van hun geld zelf vergaren. Het college van B&W geeft wel aan te willen investeren in buurtpodia en productiehuizen.

De 6,5 miljoen euro aan bezuinigingen komt voor een groot deel van de top van de Amsterdamse culturele infrastructuur, bestaande uit 13 instellingen. Hieronder vallen onder ander Melkweg, Paradiso, Muziekgebouw aan ’t IJ, Het Concertgebouw en Holland Festival. Deze instellingen zijn hiermee zeker van een plek in het subsidieplan, maar zullen gemiddeld tien project moeten bezuinigen.

Verder wordt in de Hoofdlijnennota gesproken over 13 miljoen euro voor de ‘functionele ruimte’ en 13,6 miljoen euro voor de ‘vrije ruimte’. In de functionele ruimte zullen onder andere vier grootstedelijke podia vallen en vier buurtaccommodaties met een grootstedelijke functie. Om welke instellingen dit gaat wordt niet verder toegelicht. In de vrije ruimte zal plek zijn voor een aantal muziekensembles en één of meerdere muziekfestivals.

De gemeenteraad bespreekt de Hoofdlijnennota in de vergadering van 22 november. De Hoofdlijnennota Kunst en Cultuur 2013-2016 is hier te lezen.